Sökning: "underbenet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet underbenet.

 1. 1. Study of Lower Leg Muscle Length Following Clubfoot Relapse : 3D Modeling of Foot Deformity in AnyBody Modeling System

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Rebecca Sahlén; [2018]
  Nyckelord :Clubfoot; 3D modeling; AnyBody Modeling System; Muscle Length; Calf muscles; Klumpfot; 3D modellering; AnyBody Modeling System; Muskellängd; Vadmuskler;

  Sammanfattning : Idiopathic clubfoot causes severe deformity of the foot and lower leg. Due to the complex anatomy and small size of the foot, the condition is difficult to define and describe. This study focused on 3D modeling of different foot positions associated with clubfoot relapse, and investigation of muscle parameters. LÄS MER

 2. 2. A method to estimate in vivo mechanical properties of human tendon in the lower leg using ultrasound imaging combined with motion capture

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Marius Schlippe; [2017]
  Nyckelord :medical engineering biomechanics ultrasound imaging motion capture tendon in vivo;

  Sammanfattning : Musculoskeletal models and simulations allow for the estimation of forces acting on muscles and joints during human movement and athletic performance. In order to improve the accuracy of these models for a specific application, knowledge about subject-specific in vivo properties of human muscle and tendon is needed. LÄS MER

 3. 3. Analys av muskelaktivitet i underbenet vid gång. : En studie på tre olika fotledsortoser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Didrik Nimander; Simon Söderlund; [2017]
  Nyckelord :Ortos; fotledsortos; muskelaktivitet; underbenet; EMG; Elektromyografi;

  Sammanfattning : Projektet syftade till att undersöka skillnaden på tre olika utformningar av fotledsortoser när det kommer till muskel-aktivitet i underbenet vid gång. Det genomfördes på grund av att det finns få studier på hur olika fotledsortoser förhåller sig till varandra, därmed är kunskapen begränsad. LÄS MER

 4. 4. Har klossplaceringen på cykelskor någon påverkan på vadmuskelns funktion och uttröttning efter cykling och avslutande löpning hos triathleter?

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Daniel Jarting; [2014]
  Nyckelord :Triathlon; klossplacering; cykel; fatigue; vadmuskel.;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka om två olika klossplaceringar under cykelskon påverkar vadmuskelns uttröttbarhet och funktion.Frågeställningarna i studien var: Förändras av m. gastrocnemius, m. soleus och m. LÄS MER

 5. 5. Idrottsskador hos manliga och kvinnliga innebandyspelare på elitnivå : en prospektiv kohortstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Eva Götesson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfteSyftet med denna studie var att kartlägga skadebilden inom innebandy på elitnivå under en säsong samt att jämföra eventuella skillnader mellan manliga och kvinnliga innebandyspelare beträffande exponeringstid, skadeincidens, skadelokalisation, fördelning mellan traumatiska skador och överbelastningsskador samt allvarlighetsgrad av skada.MetodSvenska Innebandyförbundet samt tränare och spelare informerades om studien våren 2009. LÄS MER