Sökning: "vad är hrm"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden vad är hrm.

 1. 1. Human Resource Management i småföretag : En kvalitativ studie om småföretags organisering, aktiviteter och utmaningar av det (strategiska) HRM-arbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Julia Haglund; Cecilia Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Human Resource Management; HRM; SHRM; Småföretag;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to make an inventory of how small businesses work with HRM. The study is based on a qualitative research strategy with a deductive research approach. Data collection was conducted through five interviews with managers or HRM practitioners in small businesses. LÄS MER

 2. 2. Ett bättre klimat startar med HRM? : En kvalitativ studie om gröna HR-aktiviteter inom multinationella industriorganisationer

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Eriksson; Sarah Hylén; [2021]
  Nyckelord :International HRM; Human Resource Management; HRM; Green HRM; Environmental Management; Multinational Companies; MNC; International Business; Stakeholder Theory; Institutional Theory;

  Sammanfattning : Problem: Inom området Grön Human Resouce Management (HRM) har en begränsad mängd empiriska underlag producerats och forskare hävdar att ämnet kräver mer forskning, särskilt i relation till multinationella organisationer. Övervägande del av befintliga studier om grön HRM har undersökt området genom kvantitativa metoder och denna studie avser därför att studera området kvalitativt. LÄS MER

 3. 3. COUNTING CARROTS... : A quantitative cross-section study on the distribution of motivation incentives in Central Stockholm's banks according to bank-employees

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Frank B. Francisson; [2020]
  Nyckelord :Motivation incentives; Incentives variability; Bank-employees; Employee benefits; Human resource management HRM ; Financial corporations or firms;

  Sammanfattning : Counting Carrots… as this cross-section study is entitled studied the distribution of motivation incentives in Central Stockholm’s banking sector and if it varied for different groups of bank-employees, according to bank-employees. This variation in the distribution of employee benefits was examined quantitatively in accordance to three explanatory variables: 1 – Job position, 2 – Bank size and 3 – the Gender of respondents. LÄS MER

 4. 4. När krisen kommer : En kvalitativ forskningsstudie om en kommuns HR-enhets krishantering av Covid-19

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Henric Vickström; [2020]
  Nyckelord :HRM; SHRM; Ledarskap; Organisatorisk lärande;

  Sammanfattning : Spridning av Covid-19 viruset har lett till en pandemi i världen där olika organisationer behöver göra anpassningar för att hantera krisen. Syftet med den här studien är att ta reda på hur en HR-enhet arbetar under en kris inom en kommun. LÄS MER

 5. 5. Kompetensförsörjning i konsultbolag : En kvalitativ studie om hur konsultbolag arbetar strategiskt med kompetens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Axel von Homeyer; Lina Persson; [2020]
  Nyckelord :supplying competence; competency mapping; consulting firms; HRM; recruiting; development; personnel retention; kompetensförsörjning; kompetenskartläggning; konsultbolag; HRM; rekrytering; utveckling; behålla personal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konsultbolags främsta utmaning är att förse sina kunder med efterfrågad kompetens. De verkar inom en kunskapsintensiv bransch, där affärsidén kretsar kring deras mänskliga resurser. LÄS MER