Sökning: "vattenbesparing"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet vattenbesparing.

 1. 1. Regnvatteninsamling : Vattenbesparingspotential i svenska förhållanden med fallstudie i Järlåsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Lina Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :rainwater; rainwater harvesting; water resource management; water saving efficiency; WSE; water conservation; domestic water supply; rainwater system; Regnvatten; resursförbrukning; regnvatteninsamling; vattenbesparingspotential; vattenbesparing; vattenförsörjning; system för regnvatten;

  Sammanfattning : Vattenbesparing och alternativa lösningar för att tillgodose vattenbehovet har blivit mer aktuellt de senaste åren med torka. Regnvatteninsamling för hushållsanvändning används redan på många platser runtom i världen men är begränsad i Sverige idag. LÄS MER

 2. 2. IoT – lösning för vattenbesparing / Realtidsflödesmätares påverkan på vattenförbrukningsvanor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Moa Rustempasic; [2020]
  Nyckelord :IOT; Internet of things; Vatten; Vattenbesparing; Flödesmätare; Nudges;

  Sammanfattning : Vattenbrist, dvs. låga vattenflöden och låga grundvattennivåer, kan på många vis ge negativa effekter i samhället, exempelvis inom vattenförsörjning, samhällsekonomi och ekosystem. Enligt tidigare forskning kan man bidra till att undvika vattenbrist i många områden genom att hushålla med jordens vattenresurser. LÄS MER

 3. 3. Återvinning av rökgaskondensat på Moskogen : Ett investeringsunderlag för minskad vattenkonsumtion på ett kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hans Gunnars; Gustav Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Combined heat and power; CHP plant; flue gas condensate; flue gas condensate purification; makeup water purification; recycling; water conservation; sustainability; process water; Kraftvärme; kraftvärmeverk; rökgaskondensat; rökgaskondensatrening; spädvattenrening; återvinning; vattenbesparing; hållbarhet; processvatten;

  Sammanfattning : Det här projektet har varit på uppdrag av Kalmar Energi AB och har utförts på kraftvärmeanläggningen Moskogen. Projektet syftade till att undersöka om återvinning av rökgaskondensat till spädvatten var möjlig och ekonomiskt försvarbart. LÄS MER

 4. 4. En livscykelanalys av tappvattenarmatur : Undersökning av materialval samt höghastighetsteknik

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Jonas Magnusson; [2019]
  Nyckelord :vatten; vattenbesparing; tappvattenarmatur; tappvatten; kran; blandare; köksblandare; höghastighetsteknik; höghastighet; kranar; sverige; linköping; östergötaland; joakim haraldsson; jonas magnusson; maria johansson; reducering; besparing;

  Sammanfattning : Köksblandare är en produkt som många människor använder sig av varje dag och därför är det intressant att studera vattenbesparande tekniker för just köksblandare. I detta examensarbete har det utförts en livscykelanalys av köksblandare med höghastighetsteknik, en vattenbesparande teknik... LÄS MER

 5. 5. Hotellens val av hållbara strategier i förhållande till gästens upplevelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Isabelle Radhammar; Ina Ödman; [2018]
  Nyckelord :hållbarhet; vattenbesparing; managementperspektiv; certifieringar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problemområde: Turism är en stadigt växande bransch och många reser för att koppla bort från vardagen. Samtidigt ökar medveten om hållbarhetsfrågor vilket genererat ett intresse för verksamheters ansvarstagande i frågan. LÄS MER