Sökning: "vattenförbrukning"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet vattenförbrukning.

 1. 1. Vattenanvändningen i Sveriges flerbostadshus : utifrån tre boendeformer

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Sundus Al Damiri; Anna Karlsson; Rahel Zeru; [2021]
  Nyckelord :Apartment buildings; Awareness; Smart-home; Watershortage; Waterconsumption; Flerbostadshus; Medvetenhet; Smarta-hem; Vattenbrist; Vattenförbrukning;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks vattenförbrukningen i svenska flerbostadshus. Sveriges medvetenhet är generellt sett låg när det kommer till vattenförbrukning. Dessutom har vi en ökad problematik med vattenbrist på grund av klimatförändringar. Studien fokuserar på de tre boendeformerna; bostadsrätter, hyresrätter och studentboenden. LÄS MER

 2. 2. Understanding the Future of a Large Technical Systems : Trends and drivers of Swedish residential water usage

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Delil Dölcü; Marcus Andersson; [2021]
  Nyckelord :Residential Water Consumption; Drivers; LTS; MLP; PESTLE; MCA; Hushållens vattenanvändning; Drivkrafter; LTS; MLP; PESTLE; MCA;

  Sammanfattning : Understanding the future of a Large Technical System (LTS) through a sociotechnical analysis is a complex notion. The authors will investigate the phenomenon by studying residential water consumption in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Utformning av ett ambient visualiseringsverktyg med syftet att uppmana till minskad vattenkonsumtion

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ebba Rovig; Nicole Nordlund; [2021]
  Nyckelord :Ambient; vattenkonsumtion; visualiseringsverktyg.;

  Sammanfattning : Vatten är en livsviktig resurs vars tillgång på senare tid varit begränsad. År 2019 hade 15 av 21 län i Sverige risk för vattenbrist. KTH samarbetar med företaget Ecoloop som driver ett utvecklingsprojekt med målet att utveckla strategier för vattenbesparing och beteendeförändring som resulterar i minskad vattenanvändning. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkan av hampadryck ur ett livscykelperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Frida Lindbladh; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; LCA; climate impact; environment; footprint; water consumption; hemp milk; plant-based milk Cannabis sativa; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Hemp milk has the potential to be a climate-friendly substitute for cow milk. In contrast to other milk substitutes, the climate impact of hemp milk has not yet been studied. LÄS MER

 5. 5. Återvinning av vatten : Möjligheter att återanvända renat avloppsvatten i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Felix Jansson; Tula Strotz; Karolin Weman; Max Mohlander; Emma Nyholm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes vilka förutsättningar det finns för att återanvända renat avloppsvatten i Uppsala, och utfördes på uppdrag av Uppsala Vatten. Förutsättningarna undersöktes genom en litteraturstudie där tillämpningsområden för renat avloppsvatten studerades. LÄS MER