Sökning: "vetenskapliga artiklar ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar ledarskap.

 1. 1. Sjuksköterskans ledarskap inom hälso- och sjukvårdsteamet : -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :My Svensson; Selma Huseinovic; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; Sjuksköterska; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som legitimerad sjuksköterska ingår ett ledarskap inom ett vårdteam, där sjuksköterskan har en arbetsledande funktion. Denna ledarskapsfunktion är inte alltid tydlig. Ett bristande ledarskap påverkar inte endast sjuksköterskan, utan även teamet och i vissa fall vårdkvaliteten. LÄS MER

 2. 2. ATT RÄCKA TILL OCH PASSA IN. Nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av att börja arbeta inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kajsa Ejeby; Kajsa Klashed; [2018-01-25]
  Nyckelord :akutsjukvård; kompetensutveckling; nyutexaminerade sjuksköterskor; transition;

  Sammanfattning : Bristande kompetens och för höga krav har lyfts från nyutexaminerade sjuksköterskor de senaste åren. Det har talats om sjuksköterskeutbildningar som inte fullt ut förbereder studenterna för yrkesvärlden de är på väg in i och att många lämnar yrket inom en treårsperiod. LÄS MER

 3. 3. Räcker det inte bara med pengar? : En studie om ledarens betydelse för medarbetarnas motivation i fastighetsmäklarbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lotta Bratland; Linnéa Bjering; [2018]
  Nyckelord :Ledarskapsbeteende; motivation; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Räcker det inte bara med pengar? En studie om ledarens betydelse för medarbetarnas motivation i fastighetsmäklarbranschen. Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Författare: Linnéa Bjering och Lotta Bratland Nyckelord: Ledarskapsbeteende, motivation, fastighetsmäklare Problemformulering: Vilken betydelse har ledarens situationsanpassade beteenden för medarbetarnas motivation i fastighetsmäklarbranschen? Syfte: Syftet med studien är att förklara ledarens situationsanpassade ledarskap och dess betydelse på medarbetarnas motivation i fastighetsmäklarbranschen. LÄS MER

 4. 4. Trivs du på jobbet? : Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö och välbefinnande och om detta påverkar omvårdnaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Ahlin; Lena Kullander Rosenberg; [2018]
  Nyckelord :svensk sjuksköterska; sjuksköterska; sjuksköterskor; arbetsfaktorer; arbetsbelastning; arbetstillfredsställelse; välmående;

  Sammanfattning : Att trivas på jobbet är en central och viktig fråga. Det finns många faktorer i arbetsmiljön som påverkar trivseln. Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö och välbefinnande, påverkar i sin tur omvårdnaden av patienten. I svensk sjukvård är det brist på sjuksköterskor, detta av olika anledningar. LÄS MER

 5. 5. Det agila ledarskapets inverkan på de anställdas motivation : En studie inom svenska banksektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Amilia Liverstrand; Sigge Reichard; [2018]
  Nyckelord :Agile leadership; agile teams; agile organizations; Self-Determination Theory; motivation; self-organizing teams.; Agilt ledarskap; agila team; agila organisationer; Self-Determination Theory; motivation; självorganiserade team.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för det agila ledarskapet och hur det främjar de anställdas motivation.  Metod: Vid genomförande av studien har en kvalitativ metod tillämpats där empiri samlats in med hjälp av tio semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER