Sökning: "vetenskapliga artiklar sorg"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar sorg.

 1. 1. VÅRD AV BARN TILLS DÖDEN SKILJER OSS ÅT EN LITTERATURÖVERSIKT SOM BELYSER SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE OCH TILLÄMPANDE AV COPINGSTRATEGIER VID OMVÅRDNAD AV BARN I LIVETS SLUTSKEDE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Blixt; Emma Kajbic; [2023-03-15]
  Nyckelord :Barn i livets slutskede; hanterbarhet; pediatrisk palliativ vård; sjuksköterskan; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen över är omkring fyra miljoner barn i åldrarna 0 - 19 i behov av palliativ vård i livets slutskede årligen. Här ska sjuksköterskan vårda ur ett holistiskt perspektiv där bästa möjliga livskvalitet ska uppnås genom symtomlindring som innefattar de kroppsliga, psykologiska, sociala och existentiella behoven. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser av att möta patienter med suicidalt beteende inom psykiatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Mauritsson; Hanna Therese Seyfried; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelser; känslor; stöd; utbildning; suicidalt beteende; psykiatrisk vård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det är av stor vikt att få en förståelse för vad sjuksköterskor upplever när patienten försöker begå suicid och vilket stöd de behöver för att klara arbetet. Syftet med studien var därför att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med suicidalt beteende inom psykiatrisk vård. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av närståendes närvaro och delaktighet vid livräddande insatser i samband med hjärtstopp på akutmottagning : En systematisk integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Smed; Madeleine Björk; [2023]
  Nyckelord :återupplivning; erfarenhet; närvaro; akutmottagning; HLR; närstående; FPDR; medicinsk nödsituation;

  Sammanfattning : Akutmottagningens uppdrag är att ge omedelbar akutsjukvård för akuta skador och sjukdomar. Hjärtstopp kräver omedelbar behandling då hjärtat förlorar sin pumpfunktion vilket leder till att kroppen inte kan hålla sig levande. Närstående kommer ofta med till akutmottagningen och bevittnar de livräddande insatserna. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelser av efterlevandestöd vid plötsliga oväntade dödsfall : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Christoffer Åkerblom; Marie-Louise Svahn; [2023]
  Nyckelord :Bereavement support; Experiences; Grief; Relatives; Sudden unexpected death; Anhöriga; Efterlevandestöd; Plötsliga oväntade dödsfall; Sorg; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett plötsligt oväntat dödsfall av en familjemedlem kan vara en av de mest traumatiska livshändelser som en anhörig utsätts för. När döden inträffar plötsligt och oväntat eller utan någon som helst förberedelse så hamnar de anhöriga i ett kristillstånd som innebär en mycket svårare bearbetningsprocess och sorgereaktion än om dödsfallet var väntat. LÄS MER

 5. 5. Närståendes behov av stöd vid sorg efter suicid : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Söder; Sandra Junttila; [2023]
  Nyckelord :Literature review; suicide loss survivors; support; grief; suicide; Litteraturöversikt; närstående; stöd; sorg; suicid;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige begår cirka 1200 personer suicid varje år, vilket ofta som en konsekvens av ett psykiskt lidande som beskrivs outhärdligt. Närstående till personer som begår suicid drabbas i stor utsträckning av psykiskt lidande och en försämrad hälsa, men kan ibland undvika att söka vård på grund av stigmatisering. LÄS MER