Sökning: "vetenskapliga metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 754 uppsatser innehållade orden vetenskapliga metoder.

 1. 1. Lärarens påverkan på pojkars prestationer : En litteraturöversikt genusbemötande i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adam Eriksson; Binnås Josefine; Maria Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Grundskola; pojkar; prestation; genus; pedagogik; lärare.;

  Sammanfattning : Provstatistik visar idag att pojkar presterar sämre i skolan än flickor. Det finns många aspekter och bakgrundsfaktorer som kan förklara varför denna klyfta uppstått. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning av elevers läsförståelseutveckling genom gruppdiskussioner : En litteraturstudie om sambandet mellan läsförståelseutveckling, gruppdiskussioner och formativ bedömning med inriktning mot årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :My Dahlqvist; Helena Nordin; [2022]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Gruppdiskussioner; Läsförståelseutveckling; Reciprocal Teaching; Quality Talk;

  Sammanfattning : Det svenska samhället bygger på förmågan att kunna läsa och skriva och läsförståelse är av den anledningen en viktig förutsättning för att bli en delaktig samhällsmedborgare. Bedömning av elevers läsförståelse är många gånger problematisk på grund av dess komplexitet, men samtidigt nödvändig. LÄS MER

 3. 3. Åtgärder för att motverka och lindra symtom vid muntorrhet hos vuxna : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Marija Milosheska; Lidia Osawese Eguabor; [2022]
  Nyckelord :Acupuncture; Electrical nerve stimulation; Hyposalivation; Pilocarpin; Xerostomia; Akupunktur; Elektrisk nervstimulering; Hyposalivation; Pilokarpin; Xerostomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Muntorrhet är vanligt förekommande i den vuxna befolkningen och epidemiologiska studier visar att dess förekomst ökar med åldern vilket leder till att salivproduktionen minskar, vilket är en följd av systemiska sjukdomar, läkemedel och strålbehandling av huvud- och halscancer. Syftet: Syftet med studien var att beskriva olika åtgärder som finns för att lindra muntorrhet hos vuxna. LÄS MER

 4. 4. Rehabiliteringsmetoder för hundar efter operation av osteokondros i bogleden : en enkätstudie riktad till djurhälsopersonal och icke-djurhälsopersonal i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Färnström; Emelie Larsson; [2022]
  Nyckelord :artroskopi; djurhälsopersonal; fysioterapi; OCD; osteokondros dissecans; rehabilitering;

  Sammanfattning : Osteokondros (OC) och osteokondros dissecans (OCD) i bogleden är vanliga tillväxtrubbningar och utvecklingssjukdomar hos unga hundar av medel- till stora raser. Dessa sjukdomar behandlas ofta kirurgiskt och den vanligaste metoden för både diagnostik och åtgärd är artroskopi. LÄS MER

 5. 5. ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos” : Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Teddy Nakiwala Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Arbetssätt; bemötande; pedagoger; utagerande beteende; välfungerande vardag;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nakiwala Nilsson, Teddy (2022). ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos”. Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER