Sökning: "water pollution"

Visar resultat 6 - 10 av 412 uppsatser innehållade orden water pollution.

 1. 6. En minskad plastkonsumtion? - En studie om konsumenters attityder och förväntade respons på införandet av skatten på plastbärkassar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sebastian Segge; Tina Rodjeil; [2020]
  Nyckelord :Plastbärkasse; Plastpåse; Nedskräpning; Ekonomiska styrmedel; Skatter; Attityder; Beteendeförändring; Plastic carrier bag; Plastic bag; Littering; Economic instruments; Taxes; Attitudes; Behaviour change;

  Sammanfattning : Plastmaterial har sedan 1950-talet orsakat problem i naturen på grund av materialets slitstarka och svårnedbrytbara egenskaper. Dessa egenskaper är också en anledning till dess popularitet, och varje år tillförs ungefär 100 miljarder plastbärkassar bara till den europeiska marknaden. LÄS MER

 2. 7. Transition of agroecology in Bali, Indonesia : what are the main barriers and opportunities for small-scale farmers to scale-up agroecology in central Bali?

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Vincent Tchedry; [2020]
  Nyckelord :agroecology; permaculture; transition; barrier; sustainable; farming; Bali; Indonesia;

  Sammanfattning : Since the late 1960’s, the Green Revolution introduced high yielding varieties in association with agrochemicals to address increasing food demands across Southeast Asia. Indonesian government extended these “technological packages” through political incentives replacing traditional farming methods to stimulate agricultural productivity and economic growth. LÄS MER

 3. 8. Characterization of microplastics in storm water in Örebro, Sweden

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Isabelle Karlsson Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Chemical characterization; microplastic; pollution; storm water; visual characterization;

  Sammanfattning : Microplastic is a widespread pollutant in marine and fresh water systems. A major pathway by which microplastics end up in these systems is via storm water. Storm water is generated as precipitation drain off of impenetrable surfaces like paving. LÄS MER

 4. 9. Enabling Circular Economy in Local Solid Waste Management - The Case of Muang Kalasin Municipality, Thailand

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Pornpimon Somneuk; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The volume and complexity of solid waste have increased locally and globally. Waste pollution has environmental, social, and economic impacts on every country, such as mistreatment of waste caused air quality and water contamination, plastic particles from human activities are carried out to the seas and harm marine creatures, people can face health problems from polluted air and water as well as plastic-contaminated seafood. LÄS MER

 5. 10. Site Study of Fibrous Sedimentsin Sandviken, ÅngermanälvenRiver Estuary, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Författare :Joanna Ghaderidosst; [2020]
  Nyckelord :Fiberbank; fiber-rich; fibrous sediment; pulp and paper industry; bearing capacity; FluMu; Penetrometer; Pollution; consolidation; gas; Fiberbank; fiberrik; fiberhaltigt sediment; pappersindustri; bärkraft; FluMu; penetrometer; förorening; gas;

  Sammanfattning : Pulp and paper industries in Sweden have since the end of the 19th century until late 70s been active in dumping wastewater into adjacent water bodies that have created fibrous sediments called fiberbank and fiber-rich sediment. Fiberbanks are large banks of predominantly organic material while fiber-rich sediment is fibrous sediment that has been mixed with bottom sediment. LÄS MER