Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

Sammanfattning: Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. Flera forskningsstudier som presenteras i denna rapport visar på att naturen troligen kan reducera, förebygga och till och med läka stress och stressrelaterad ohälsa. I undersökningen studeras vad som händer i oss fysiologiskt och psykologiskt när vi blir stressade samt vilka faktorer som påverkar känslan av att naturen ger oss återhämtning. Den tar vidare upp forskning ur ett västerländskt och österländskt perspektiv för att påvisa svårigheten i bedömningen av individens ”upplevelsevärden”. Forskningen har hittills tenderat att koncentrera sig på att hitta en orsak eller ett botemedel, men stress är ett komplext system som saknar motstycke, då stress kan utlösas av flertalet bakomliggande orsaker samt att de individuella skillnaderna varierar stort. Slutsatsen kan dras att vi människor är multisensoriska varelser som består av en mängd olika emotioner, tankar, värderingar och uppfattningar som påverkar vår upplevelse i vår miljö på flera nivåer. Ett holistiskt angreppsätt måste till för att kunna möta individens alla sammankopplade sinnen och ges utrymme för läkning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)