Bilden av pappan - en textanalys av tidningen Vi Föräldrar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Under sextio och sjuttiotalet genomfördes en del förändringar som gjorde att man började ifrågasätta den traditionella rollen av att kvinnan skulle vara hemma och ta hand om barnen. Föräldraförsäkringen som kom 1974 gjorde att båda föräldrarna hade samma möjligheter att stanna hemma med sina barn och få ersättning. Syftet med denna uppsats är att utifrån tidningen Vi Föräldrar visa hur bilden av pappan har sett ut och ifall några förändringar har skett från mitten av sjuttiotalet fram till idag. En idé och ideologitextanalys har utförts på fyra årgångar under fyra olika decennier av tidningen Vi Föräldrar. De slutsatser som kom fram är att mannen, pappan i familjen, påverkas av traditioner, egna livsstilar och uppfattningen av sin egna maskulinitet. Dessa påverkas i sin tur av omgivningen. Den traditionella mannen tar på sig uppgiften att vara den som försörjer familjen, livsstilar påverkar mannen att välja sin egen roll som kan vara att umgås med barnen eller välja jobb och fritid och maskuliniteten som är något som förändras över tid. Från 70-talet fram till 2000-talet har alla dessa bilder av pappan visats upp, men den tydligaste bilden som tidningen Vi Föräldrar har under de olika decennierna är: 70-talets osäkerhet, där pappan blir ifrågasatt av både samhället och modern, 80-talets lekfulla och äventyrliga, 90-talets pappa som jämfördes utifrån kvinnan som normen och 2000-talets pappa som visar en uppdelning mellan de omhändertagande och vårdande gentemot de mer försörjningsbenägna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)