Välfärdsteknik för människor med kognitiva funktionsnedsättningar : I ljuset av skyddet för den personliga integriteten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)