Från marginalparti till vågmästare : En studie över Sverigedemokraternas väg till riksdagen

Detta är en Master-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

Sammanfattning: Sverigedemokraterna är det enda partiet i Sverige som ökat antalet röster på alla nivåer sedan bildandet. Syftet med denna uppsats är att försöka identifiera vilka orsaker som kan förklara Sverigedemokraternas framgångar. För att göra detta har historie-institutionalismen, nedfrysningsteorin och diffusionsteorin använts. Vidare analyseras framgångarna även genom de olika – såväl endogena som exogena – faktorer sociologiprofessor Jens Rydgren tar upp. Resultatet visar att Sverigedemokraterna ända sedan bildandet 1988 haft en tydligt planerad strategi som hela tiden anpassats utifrån partiets storlek.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)