Politiska faktorers effekt på offentliga budgetunderskott : En kvantitativ studie med paneldata över svenska kommuner 1998-2014

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

In this paper theories regarding the effect of ideology and government type on public budget deficits are put to a test. Following the least likely-method I construct panel data on Swedish municipalities between 1998 and 2014. The data includes four political variables: the local government’s ideology, majority rule, coalition rule and number of parties in the coalition, and several control variables. The results using a fixed effects-model show that there are no effects of neither ideology, majority rule, coalition rule nor the coalition’s number of parties on Swedish municipalities’ budget deficits.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)