Kalligrafi i Kina

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Kinesiska

Sammanfattning: Kalligrafi har funnits i Kina i många olika former alltsedan de första kinesiska tecknen präntades ner. Kalligrafi har varit ett viktigt medel inom politiken samtidigt som det har varit en viktig konstform i Kina. I dagens Kina har kalligrafi tappat sin forna glans, men används fortfarande inom politiken, om än i mindre utsträckning. Konstmässigt sett har kalligrafi utvecklats oerhört under 1900-talets senare hälft och är idag, liksom tidigare, en högt aktad och mångfacetterad konstform. Kalligrafi i den digitala världen är ett ämne inom vilket det forskats mycket om, där exempelvis digitala hjälpmedel kan underlätta vid inlärning av kalligrafi. Enligt en enkät besvarad av kineser i Kina, har de tillfrågade förändrat sin syn mycket sedan de var unga. Trots att datorer tagit över mycket, anses kalligrafi fortfarande vara ett bra sätt för att få ett stillat sinne. En generation bak i Kina var kalligrafi ett viktigt inslag i det dagliga livet och kan idag jämföras med dagens krav på engelska och datorkunskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)