HERR FOTBOLLS-VM I QATAR 12 ARENOR, 32 NATIONER, 64 MATCHER OCH 6500 LIV - En kvantitativ innehållsanalys av framställningen av herr fotbolls-VM i Qatar 2022 i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur herr fotbolls-VM i Qatar 2022 framställs i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Teori: Gestaltningsteori (framing) Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: 253 artiklar i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten mellan 1 augusti 2018 och 30 november 2021 Resultat: Resultatet i studien visar på att rapporteringen innehåller sportsliga prestationer, korruption och mänskliga rättigheter. Framträdande aktörer är fotbollsspelare, SvFF och svenska herrlandslaget i fotboll. Den vanligaste förekommande värderingen var balanserad/neutral. Episodisk gestaltning förekommer mer än tematisk gestaltning. Sett till övriga gestaltningsramar förekommer gestaltning utifrån mänskligt intresse samt ansvarsgestaltning mest. Samband mellan innehåll och aktörer har kunnat göras i relation till värdering och gestaltning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)