När rampljuset slocknat

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram/kurs: Sports Coaching IKG243Nivå: GrundnivåTermin/år: VT/2019Handledare: Astrid SchubringExaminator: Karin Grahn

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)