“Vi tycker inte att bara för att man har bott på ett ställe länge har man rätt till precis den marken och hur den ska nyttjas” Sveriges ställningstagande till urfolks markrättigheter nationellt kontra internationellt

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur den svenska staten uttrycker sig kring nyttjande av mark för urfolk nationellt kontra internationellt med hjälp av teorierna postkolonialism, intern kolonialism samt saltvattenskolonialism. Således består materialet av uttryck från staten i form av regering, ministrar, Sida samt den statligt finansierade fonden the Tenure Facility. Analysen förs sedan genom metoden Whats’s the problem represented to be? vilket resulterar i en analys i fyra steg som påvisar hur svenska staten är positiv till urfolks markrättigheter internationellt men där argumentationen innehåller en omfattande kolonial logik som främst uttrycker sig genom språkliga dikotomier. Medan analysen å andra sidan samtidigt visar hur svenska staten konsekvent osynliggör och nekar samer markrättigheter. Den huvudsakliga slutsatsen blir därför att svenska staten uttrycker sig väsentligt olika om urfolks rättigheter till mark beroende på om det gäller urfolk på ett nationellt eller internationellt plan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)