Återberättarförmågan hos fem- och sexåriga en- och flerspråkiga barn med tidigt identifierad språkstörning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: The present study investigated narrative retelling with the Busstory test in five and six-year-old monolingual and multilingual childrenwith early identified developmental language disorder (DLD). Theparticipant’s retelling was assessed with The Bus Story Test and NarrativeAssessment Profile (NAP). The average performance in the whole group wasbelow 2 standard deviations (SD) on Information, below 1 SD onSubordinate clauses and -0,80 SD on Sentence Length. The result showedthat monolingual children scored higher than multilingual children onInformation, Topic maintenance (NAP 1), Event sequencing (NAP 3),Conjunctive cohesion (NAP 5), Fluency (NAP 6) and NAP Total. Significantcorrelation was found between Information from The Bus Story test andNAP 1, NAP 3 and NAP total. The current study and its result can contributeto increased knowledge in the field of speech and language pathologyregarding narrative retelling in monolingual and multilingual children withDLD. One limitation of the study is that multilingual children were judgedaccording to monolingual test norms. In future studies, multilingual normsare warranted and dynamic assessment could be of interest.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)