Sökning: "Bussagan"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Bussagan.

 1. 1. Återberättarförmågan hos fem- och sexåriga en- och flerspråkiga barn med tidigt identifierad språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lova Dahl Barre; Hanna Forslund; [2021-02-12]
  Nyckelord :Återberättande; barn; flerspråkighet; språkstörning; Bussagan; NAP; Narrative retelling; children; multilingualism; Developmental language disorder; Bus story test; NAP;

  Sammanfattning : The present study investigated narrative retelling with the Busstory test in five and six-year-old monolingual and multilingual childrenwith early identified developmental language disorder (DLD). Theparticipant’s retelling was assessed with The Bus Story Test and NarrativeAssessment Profile (NAP). LÄS MER

 2. 2. Hur 5-åringar med läpp- käk- gomspalt presterar vid återberättande av Bussagan jämfört med barn utan spalt

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Theresa Dahlström; Lovisa Olsson; [2018]
  Nyckelord :Läpp- käk- gomspalt LKG ; narrativ förmåga; Narrative Scoring Scheme NSS .; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med föreliggande studie var att undersöka den narrativa förmågan vid återberättande hos 5-åringar med unilateral läpp- käk-gomspalt (LKG) jämfört med jämnåriga utan spalt, samt att undersöka den narrativa bedömningsmatrisen Narrative Scoring Scheme (NSS) som kompletterande analysmetod av återberättartestet Bussagan. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av samband mellan Theory of Mind, pragmatik och syntax hos barn i åldern 6 - 9 år

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Josefine Lund; Malin Thyr; [2016-09-20]
  Nyckelord :Theory of Mind; False Belief; Syntax; Pragmatik; Barn; Theory of Mind; False Belief; Syntax; Pragmatics; Children;

  Sammanfattning : Theory of Mind is commonly tested through False Beliefunderstanding, which examines whether one can distinguish between onesown and other people's understanding. The ability develops in parallel withlinguistic abilities and the aim was to investigate the relationship betweensyntax, pragmatics and False Belief. LÄS MER

 4. 4. Att berätta med ord och bilder: Relationen mellan återberättande och och bildsekvensering hos barn

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ulrika Carlsson; Linda Södergård; [2015-07-10]
  Nyckelord :Återberättande; bildsekvensering; barn; Bussagan; Story retelling; picture arrangement; children; narrative; Bus story test.;

  Sammanfattning : Storytelling is a complex action that requires many linguistic and other cognitive abilities, like memory and attention. Resent research has shown a correlation between oral story retelling and picture arrangement among children with neurodevelopmental disorders. LÄS MER