BYOD och Cloud Computing : En vägledande studie för hur BYOD bör bedrivas säkert tillsammans med cloud computing

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att få en insikt i hur informationssäkerhetsarbetet påverkas av Bring Your Own Device (BYOD) i kombination med cloud computing. Författarna har kommit fram till sin slutsats genom att utföra intervjuer på två olika verksamheter samt en enkätundersökning som sedan har analyserats med aktuell teori. Utifrån detta har en kravspecifikation tagits fram som ett vägledande bidrag för organisationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)