Björkämnesförsörjning i ett möbelproducerande företag

Detta är en M1-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

Sammanfattning:

Detta examensarbete handlar om hur ett möbelproducerande företags råmaterialförsörjning går till. Företaget som har varit värd för arbetet är ett möbeltillverkande företag som heter Stolab och ligger i Smålandstenar. Studiebesök och intervjuer har hos Stolab och deras leverantörer legat till grund för det arbete som vi har utfört. Ämnen som är behandlade är kvalitetsaspekter på råmaterialet samt hur relationerna mellan kund – leverantör fungerar. Arbetet fokuserar främst på den sista punkten, hur relationerna ser ut mellan kund leverantör, vilka möjligheter man har att förbättra kommunikationen mellan företagen och hur inköp och lagerhållning kan fungera. För att kunna förbättra kvaliteten på det råmaterial som kommer till företaget så är en viktig del i det att öka förståelsen för de krav som ställs. Kraven måste också kommuniceras på ett effektivt sätt. Vi har utarbetat en modell för hur detta samarbete kan gå till samt gett en del andra förslag till åtgärder för att kunna förbättra kvalitet på materialet och förbättra relationerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)