Sökning: "björk"

Visar resultat 1 - 5 av 813 uppsatser innehållade ordet björk.

 1. 1. När en tonåring förlorar en förälder i cancer – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alva Petri; Sandra Björk Ingolfsdóttir; [2020-08-06]
  Nyckelord :Cancer; tonåring; upplevelser; stöd; förälder; hälsokonsekvenser;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Sverige har en av den bästa cancervården i världen och allt fler överleversjukdomen. Trots det är det många människor och familjer som drabbas och över tusenminderåriga barn förlorar varje år en förälder till sviten av cancer. LÄS MER

 2. 2. THE MARKET'S REACTION TO THE BASEL IV ANNOUNCEMENT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofie Björk; Erika Venäläinen; [2020-07-07]
  Nyckelord :Capital Requirements; Basel; Banking Performance; Event Study; JEL Classifications; G14; G21; G28; G32;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Tillgängliga utbildningslokaler i förskolan En fenomenografisk fallstudie om hur kravet om tillgänglighet implementeras i samband med att en ny kommunal förskola byggs i Göteborgs Stad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Bengtsson; Björk Josefin; [2020-03-02]
  Nyckelord :tillgänglighet; fysisk miljö; arkitektur; förskola;

  Sammanfattning : Det råder ingen tvekan om att den svenska förskolan styrs av en utbildningspolitisk vision om en skola för alla. Skollagen (SFS 2010:800), Läroplan för förskolan (2018:50) och UNICEF (2009) är alla styrdokument som befäster barns rättigheter till en tillgängligutbildning. LÄS MER

 4. 4. Likheter som styrkor i webbdesign : Ett alternativ till lokalisering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Björk; Annelie Von Matern Fallkvist; [2020]
  Nyckelord :Lokalisering; globalisering; mentala modeller; användbarhet; användarupplevelse; tvärkulturell design;

  Sammanfattning : This study addresses the question of how globalization affects the need for localized user interfaces. Previous research in cross-cultural design suggests that user interfaces need to be adapted to users' different cultures in order to achieve usability, effectiveness and good user experience. LÄS MER

 5. 5. En konstruerad verklighet : en narrativ analys av kinesiska ambassaden

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Vilma Björk; [2020]
  Nyckelord :strategic narratives; soft power; China; Sweden; influence campaigns;

  Sammanfattning : This study aims to understand China's use of soft power in Sweden. It focuses on the use of strategic narratives by the Chinese embassy in Sweden. Understanding narratives and analysing them is important because they can uncover political agendas. LÄS MER