Sökning: "“work-life balance”"

Visar resultat 1 - 5 av 605 uppsatser innehållade orden “work-life balance”.

 1. 1. Polisers upplevelser av balans : Hindrande stressorer och främjande strategier

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jasmine Kristensen; Ebba Rönje; [2024]
  Nyckelord :work-life balance; stress; strategies; police;

  Sammanfattning : Tidigare forskning kopplat till poliser i yttre tjänst visar att yrket är stressfyllt, där det fanns utmaningar kring hanteringen av yrket och vardagen. Syftet var att undersöka polisers upplevelse av stressorer som kan hindra balansen mellan arbete och fritid samt strategier för att uppnå balans. LÄS MER

 2. 2. ”Bara att torka tårarna och köra vidare” : Balansen mellan arbets- och familjeliv hos mödrar till barn med problematisk skolfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ebba Åkerlund; [2024]
  Nyckelord :problematic school absenteeism; work-life balance; work-life conflict; compulsory school attendance;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro bland svenska elever är ett växande problem där ett stort ansvar läggs på barnets vårdnadshavare. Syftet med föreliggandestudie var att undersöka hur mödrar till barn som lider av problematisk skolfrånvaro upplever balansen mellan arbets- och familjeliv med hjälp av kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 3. Att bara få vara, utan att jobbtankar stör : Kuratorers möjlighet att koppla bort arbetet i det privata livet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Åsberg; Céline Grangien; [2024]
  Nyckelord :Work-life balance; Spillover; Work-life; Workload; Counselor; Job Demand Control Support Model; Health;

  Sammanfattning : With the increasing mental health challenges, a growing demand for professional help can be seen. Despite their crucial role in society, the counseling profession is not sufficiently researched. Therefore, the purpose of the study was to examine counselors' ability to disconnect from work in their private lives in relation to workload. LÄS MER

 4. 4. Autonomi, socialt stöd och work-life balance relation till arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristina Forslöw; [2024]
  Nyckelord :job satisfaction; autonomy; social support; work-life balance; arbetstillfredsställelse autonomi; socialt stöd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen har en direkt koppling till både arbetsmiljöns och organisationens utveckling. En ogynnsam arbetssituation kan leda till en ohälsosam arbetsmiljö med resultat som hög frånvaro samtidigt som en gynnsam arbetssituation där medarbetare upplever en hög arbetstillfredsställelse visat sig minska frånvaron i arbetet. LÄS MER

 5. 5. Motivating Through Time: Understanding the Motivational Implications of Reduced Work Hours

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Engman; Felix Haglund; Erik Söderpalm; [2024]
  Nyckelord :Motivation; Self-determination theory; Work-life balance; Reduced work hours; Organisational culture; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER