Sökning: "18F-FDG"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet 18F-FDG.

 1. 1. Kartläggning av hjärnundersökningar med PET/CT på svenska universitetssjukhus : Redovisning av modalitetsuppbyggnad, undersökningsmetod och rekonstruktionsmetod samt stråldosjämförelse mellan PET och SPECT

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Sara Keinan; Elma Zaklan; [2019]
  Nyckelord :18F-FDG; Dementia diseases; Effective dose; EANM;

  Sammanfattning : Positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) is a method that quantitatively visualizes physiological processes. The most common indications for PET brain are early diagnosis of various dementia types with 18F-Fludeoxyglucose (18F-FDG). The hospital in Jonkoping installed a new PET/CT and brain examinations have not yet been performed. LÄS MER

 2. 2. Att minska stråldosen till personalen vid PET-undersökningar med 18F-FDG

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Mia Munther; Naomi Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Röntgensjuksköterskor; nuklearmedicin; strålning; fluor-18- fluorodeoxyglucose;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Methods for automatic analysis of glucose uptake in adipose tissue using quantitative PET/MRI data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Enheten för radiologi

  Författare :Jonathan Andersson; [2014]
  Nyckelord :brown adipose tissue; medical images; image registration; BAT; PET; MRI; brunt fett; medicinska bilder; bildregistrering; BAT; PET; MRI;

  Sammanfattning : Brown adipose tissue (BAT) is the main tissue involved in non-shivering heat production. A greater understanding of BAT could possibly lead to new ways of prevention and treatment of obesity and type 2 diabetes. The increasing prevalence of these conditions and the problems they cause society and individuals make the study of the subject important. LÄS MER

 4. 4. Syntes och kvalitetskontroll av [18F]FDG på TRACERlab MX

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

  Författare :Hans Davidsson; [2012]
  Nyckelord :Radiofarmaka; 2-deoxy-2-[18F]-D-glukos; [18F]FDG; PET; TRACERlab MX;

  Sammanfattning : .... LÄS MER