Sökning: "36 § avtalslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden 36 § avtalslagen.

 1. 1. Betydelsen av ändrade förhållanden i den svenska avtalsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ludvig Bodelsson; [2019]
  Nyckelord :Law; Business Law; Avtalsrätt; ändrade förhållanden; omförhandling; omförhandling av avtal; avtal; svensk avtalsrätt; contract law; allmän avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Grundprincipen att "avtal ska hållas" är en central del i avtalsrätten. Frågan gällande ändrade förhållanden och dess inverkan på avtal har därför länge varit ämne för diskussion. I en långvarig avtalsrelation är det svårt att förutse risken för förändringar som kan drabba avtalet och avtalsrelationen. LÄS MER

 2. 2. Jämkning av avtal vid förändrade förhållanden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Simon Gärtner; [2018]
  Nyckelord :Jämkning; Förändrade förhållanden; Senare inträffade förhållanden; 36 §; Generalklausulen; Avtal; Långsiktiga avtal; Civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every day there are a lot of agreements between traders. The basic principle is that there is freedom of contract and that each party must bear its own risks. LÄS MER

 3. 3. Oskäliga avtalsvillkor i aktieägaravtal - En studie av hur 36 § avtalslagen tillämpas på överlåtelsebegränsningar i aktieägaravtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Westberg; [2017]
  Nyckelord :Avtalsrätt; associationsrätt; aktiebolagsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Aktieägaravtal är ett avtal mellan ägare i aktiebolag vilket reglerar rättigheter och förpliktelser som är förenade med aktieägandet. Det är i grunden ett vanligt avtal men skiljer sig från avtal i allmänhet genom att det rör aktiebolagsrättsliga frågor. LÄS MER

 4. 4. 36§ avtalslagen i ljuset av internationella principsamlingar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eric Brinck; [2017]
  Nyckelord :Senare inträffade förhållanden; PECL; UNIDROIT Principles;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Är skiljeklausulen "unconscionable"? - En komparativ studie av Sverige och USA gällande oskäliga skiljeklausuler i kommersiella avtalsrelationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tove Bergman Olsson; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; komparativ rätt; skiljeklausuler; oskäliga; USA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska affärsjuridiken har utvecklats under de senaste decennierna. Influenser har med största sannolikhet hämtats från den internationella arenan och det syns en tydlig tendens mot en utveckling i samma riktning som den amerikanska avtalsrätten. LÄS MER