Sökning: "36 § avtalslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden 36 § avtalslagen.

 1. 1. Att omförhandla eller att inte omförhandla? – En studie av ändrade förhållanden i ljuset av avtalets roll i affärslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sebastian Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Ändrade förhållanden; Law and Economics; Law and Management; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Long-term commercial contractual relationships are characterized by an increased risk that changed circumstances will upset the contractual equilibrium. The main rule, according to Swedish law, is that agreements must be kept even if the contractual obligations have become more onerous for a contracting party as a result of changed circumstances. LÄS MER

 2. 2. Rådgivaransvaret vid fastighetsöverlåtelser - Särskilt om friskrivningsklausuler vid grov vårdslöshet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Trattner; [2019]
  Nyckelord :Rådgivaransvar; Friskrivningsklausuler; 36 § avtalslagen; Fastighetsrätt; Avtalsrätt; Skadeståndsrätt; Grov vårdslöshet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Errors and deficiencies in real estate can lead to excessive costs for the buyer. Particularly if the buyer is a consumer. The buyer of a property has, among other things, a far-reaching obligation to examine the real estate before buying it. LÄS MER

 3. 3. Konkurrensklausuler - vad betyder de nya reglerna om perdurerande vite?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hugo Anderson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Konkurrensklausul; 2015 års överenskommelse; perdurerande vite; god sed; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Konkurrensklausuler i anställningsavtal avser att begränsa arbetstagares rätt att fritt konkurrera efter avslutad anställning. Uppsatsen ämnar att bedöma om 2015 års överenskommelse om konkurrensklausuler är att betrakta som god sed på arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Entreprenadvitets tillämpning och funktioner : Särskilt om jämkning av entreprenadvite

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mina-Niqole Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Vite; Entreprenad; entreprenadvite;

  Sammanfattning : Denna uppsats har haft till syfte att utreda entreprenadvitet; vilka syften och funktioner ett entreprenadvite har, hur entreprenadvitet tillämpas och i vilka sammanhang det finns möjlighet att jämka ett entreprenadvite. Genom att parterna i förväg avtalar om att vite skall utgå vid entreprenörens dröjsmål, tydliggörs parternas riskfördelning och entreprenörens kostnad för kontraktsbrott. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av ändrade förhållanden i den svenska avtalsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ludvig Bodelsson; [2019]
  Nyckelord :Law; Business Law; Avtalsrätt; ändrade förhållanden; omförhandling; omförhandling av avtal; avtal; svensk avtalsrätt; contract law; allmän avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Grundprincipen att "avtal ska hållas" är en central del i avtalsrätten. Frågan gällande ändrade förhållanden och dess inverkan på avtal har därför länge varit ämne för diskussion. I en långvarig avtalsrelation är det svårt att förutse risken för förändringar som kan drabba avtalet och avtalsrelationen. LÄS MER