Sökning: "3D real property"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden 3D real property.

 1. 1. Lämplig åtkomst för allmännyttiga utrymmen : En jämförelse mellan servitut och 3D-fastighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Lars Holm; Rebecka Cámel; [2020]
  Nyckelord :3D-fastighetsbildning; servitut; 3D-fastighet; lämplighetsprövning; allmännyttigt utrymme;

  Sammanfattning : While land is a limited asset the population are becoming more and more urbanized. As a result, the land in the metropolitan areas become very attractive and volume-limited spaces both above and below the land surface, which in daily speech is called three-dimensional real estate, also get its own unique value. LÄS MER

 2. 2. Visualization of 3D Real Properties in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Alice Hugosson; [2019]
  Nyckelord :3D real property; RRR; 3D cadaster; cadastral dossier; standardization; 3D-fastighet; 3D registerkarta; förrättningsakt; standardisering;

  Sammanfattning : It is a high demand of land in the society today, especially in urbanized areas. Values of land are increasing, and the cities get more complex constructions and relations between ownership.Since the 1st of January 2004 it is possible to form real properties that are limited both horizontally and vertically. LÄS MER

 3. 3. Byggnation över användningsgräns mot allmän plats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Emma Sundman; [2019]
  Nyckelord :Detaljplan; allmän platsmark; kvartersmark; plan- och bygglagen; förtätning; förgårdsmark; planbestämmelser; användningsgräns; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The vision when municipalities are planning new areas is to create a feeling of urbanity and create vibrant and safe places. Usually the municipalities have designed the detailed development plan with a space between the public space and the buildings. LÄS MER

 4. 4. 3D cadastral visualization and integration of CityGML3.0 with Land Administration Domain Model

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Siying Mi; [2019]
  Nyckelord :CityGML3.0; Cadastral information; Visualization; LADM; IFC; geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : During the last years, virtual 3D city models have been widely used in application fields such as urban planning, environment simulations, and disaster management. With the development of high-rise buildings and the increasing densely built-up areas, an increasing number of authorities and companies have shown interest in integrating 3D city models with the cadastre. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklarens informationsgivning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lisa Olsson; [2018]
  Nyckelord :Co-operative apartment; condominium; realtors information; Bostadsrätt; äganderätt; fastighetsmäklarens informationsgivning;

  Sammanfattning : En mäklares uppdrag kan vara alltifrån att förmedla en skogsfastighet till enbostadsrätt. I den här rapporten har arbetet begränsats till tre boendeformer,vilket är en villafastighet, bostadsrätt och den relativt nyuppkomna 3Dfastighetenägarlägenhet. LÄS MER