Sökning: "A Theory of Harmony"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden A Theory of Harmony.

 1. 1. Perenna växters färger. En studie om färgupplevelse baserad på litteratur och fotografisk dokumentation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kristina Öman; [2019-04-29]
  Nyckelord :plant colour; ; garden design; photography; colour harmony; public parks and gardens;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. To be, or not to be, organic : Motives and barriers for Swedish wine farmers to use organic practices

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Länn; Philip Wikholm; [2019]
  Nyckelord :Organic farming; Viticulture; Wine; Organic wine; Self-determination theory; Motivation; Swedish wine;

  Sammanfattning : Wine production is one of the farming practices with the highest negative environmental impacts, mainly due to a heavy use of pesticides, why it is important to find more sustainable wine production practices. One such practice is organic farming, but the transition is slow and the number of organic certified vineyards remain low. LÄS MER

 3. 3. Tingens betydelse för barns agerande i förskolan - En kvalitativ studie om den pedagogiska miljöns effekt på barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Michelle Bengtsson; Jacob Ohlsson; [2019]
  Nyckelord :actor network theory; actor; actant; agency; environment; inclusion; material; pre-school; pre-school teacher;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the relationship between the physical environment and children’s play and actions. We want to find out how the environment affects children’s behavior and whether it goes in harmony with the preschool teachers thoughts and educational purposes or not. LÄS MER

 4. 4. Möjligheten att uppmärksamma den personliga rollen i balanserat styrkort : fokus på värdeskapande i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Agnes Eriksson; Sofie Törnberg; [2019]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Public Sector; performance management; public value; personal role perspective; Balanserat styrkort; offentlig sektor; prestandahantering; offentligt värde; personlig roll perspektiv;

  Sammanfattning : Titel: Möjligheten att uppmärksamma den personliga rollen i balanserat styrkort – fokus på värdeskapande i offentlig sektor Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi Författare: Agnes Eriksson och Sofie Törnberg Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmsson Datum: 2019 - Juni Syfte: Tidigare forskning ger uttryck för att den personliga rollen är betydande för värdeskapande i offentlig sektor och kan hjälpa till att driva olika handlingar. Syftet är att öka förståelsen för möjligheten att uppmärksamma den personliga rollen i balanserat styrkort när det gäller värdeskapande i offentlig sektor. LÄS MER

 5. 5. Chromatic Function Analysis. An instrument for function analysis, improvisation and composition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joel Bergström; [2018-07-29]
  Nyckelord :Chromatic; Function; Analysis; Improvisation; Composition; Negative Harmony; Harmonilära; Söderholm; Lär av mästarna; Ingelf; A Theory of Harmony; Levy; Romantikens Harmonik; Jersild; Coleman; Collier; Södergran; Nocturne; Stjärnorna; Bergström s Chromatic Function Analysis Circle;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation was to create a chromatic function analysis which can help to guide and give other viewpoints to harmonic relations and to be an instrument for supporting me in my artistic process of improvisation and composition.The new model is based mostly on Riemann analysis but I have in addition incorporated different theorists, Söderholm, Ingelf, Levy and Jersild, adaptations of Riemann analysis. LÄS MER