Sökning: "dödsstraff"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet dödsstraff.

 1. 1. Den genuine konvertiten - En sociologisk analys kring identitet och social ordning vid utredning av religiös övertygelse som asylskäl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Birging; [2018]
  Nyckelord :konversion; asyl; genuinitet; trovärdighet; identitet; social ordning; legitimitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Religionsfriheten är central i de mänskliga rättigheterna och inbegriper rätten att konvertera, det vill säga byta religion. Denna frihet är dock inte självklar överallt utan en person kan behöva söka internationellt skydd, asyl, om denne riskerar förföljelse, omänsklig behandling eller dödsstraff på grund av sin religiösa övertygelse i sitt ursprungsland. LÄS MER

 2. 2. Dödsstraff och stympning i det antika Egypten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Stephanie Lindman; [2017]
  Nyckelord :Capital punishment; mutilation; death sentence; death penalty; jurisdiction; Dödsstraff; stympning; juridik;

  Sammanfattning : This essay is about capital punishment and mutilation in Ancient Egypt’s pharaonic era. The earlier research has mostly focused on the New Kingdom and later periods, in large part because the textual sources are much clearer from then on. LÄS MER

 3. 3. Fyra avrättningar och en benådning : Bödelsvärdet och tidningspennan i Sverige 1874 - 1910

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Clas Göran Carlsson; [2017]
  Nyckelord :executioner; guillotine; capital punishment; pardon; public execution; avrättning; bödel; benådning; dödsstraff; offentlig avrättning; intermural avrättning; mord; rättegång; giljotin; bödelsyxa; tidningar;

  Sammanfattning : Abstract Four executions and one pardon The executioner’s sword and the newspaperman’s pen in Sweden 1874 – 1910 This study examines how three murder cases who lead to a death penalty sentence for the five accused persons are covered in selected contemporary Swedish newspapers. Four of the five condemned persons, three men and one woman, were executed. LÄS MER

 4. 4. Crime, Community and the Negotiated Truth : Court Narratives of Capital Crime in the District Courts of Jämtland-Härjedalen 1649—1700

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Simon Berggren; [2017]
  Nyckelord :17th century; Capital punishment; Community; Court narratives; Crime; District court; Judicial discourse; Jämtland; Social control; Peasantry.; 1600-tal; Allmoge; Dödsstraff; Häradsrätt; Jämtland; Kriminalitet; Rättsdiskurs; Rättsnarrativ; Social kontroll;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the court narratives of serious crimes in the district courts of Jämtland-Härjedalen in the latter half of 17th century. This is done by studying the negotiated aspects of criminal court proceedings; how did stories of crime, guilt and character come together in the records to form narratives that became accepted truths by the local community and the authorities? Investigations of serious crime have been sampled from the collected records of five district courts in the period 1649–1700. LÄS MER

 5. 5. Misstanke om krigsbrott under asylprocessen - Om principen aut dedere aut judicare i svensk rätt och dess tillämpning på folkmordslagen (2014:406)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Björn Schäfer; [2016]
  Nyckelord :criminal law; straffrätt; public international law; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har både ett intresse och en skyldighet att inte låta grova krigsbrottsförbrytare få uppehålla sig inom landets gränser utan att prövas straffrättsligt. Enligt reglerna i utlänningslagen kan en särskild situation uppstå då asylsökande som, genom att begå krigsbrott innan sin ankomst till Sverige, exkluderas från rätt till asyl men ändå inte kan återsändas på grund av att han eller hon riskerar att utsättas för tortyr eller dödsstraff. LÄS MER