Sökning: "Abc-kalkylering"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Abc-kalkylering.

 1. 1. Ekonomistyrning i svenska skivbolag : en kvalitativ studie om hur svenska skivbolags ekonomistyrning karaktäriseras utifrån ett traditionellt och modernt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Lejdeby; Gustav Ewerklou; [2020]
  Nyckelord :Traditional management accounting; Modern management accounting; Management Accounting; Organization structure; Control vs Empowerment; Traditional budgeting; Beyond Budgeting; Activity-based costing; Performance measurements; Record labels; Music industry; Popular Culture; raditionell ekonomistyrning; Modern verksamhetsstyrning; Management Accounting; Organisationsstruktur; Control vs Empowerment; Traditionell budgetering; Beyond Budgeting; ABC-kalkylering; Prestationsmätning; Skivbolag; Musikbranschen; Populärkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det har riktats kritik mot den traditionella ekonomistyrningen vilket har gjort att moderna styrmetoder och verktyg växt fram för att komplettera ekonomistyrningen. De faktorer som tvingat fram den moderna styrningen går även att se i musikbranschen. LÄS MER

 2. 2. ABC-kalkylering i gemensamma och komplexa monteringsprocesser : En fallstudie på Scania i Södertälje

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Pontus Henriksson; Karl Pålsson; [2020]
  Nyckelord :produktkalkyl; självkostnadskalkyl; fordonsindustri; fördelningsnyckel; ekonomistyrning; flexibla tillverkningssystem; ABC-kalkyl;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med studien är att analysera utmaningarna med att fördela omkostnader i en monteringsprocess där flera olika produktkategorier monteras tillsammans och föreslå bättre sätt att göra denna omfördelning på.   Metod - Arbetet inleddes med litteraturstudier om produktkalkyl teorier för att få en bättre förståelse för hur olika kalkylmodeller är uppbyggda, och vilka produktioner de är anpassade för. LÄS MER

 3. 3. Hur indirekta kostnader kan fördelas på ett högteknologiskt lager : En fallstudie om ABC-kalkylering på Staples Sweden AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filip Persberg; Anton Waldén; [2019]
  Nyckelord :ABC-kalkylering Högteknologi lager logistik kalkylering;

  Sammanfattning : Det problem som utgör grunden för studien är förankrat i bristen på forskning om hur teknisk utveckling och implementering av högteknologi i lagerverksamheter påverkar fördelningen av indirekta kostnader. I dagsläget råder det osäkerheter kring hur traditionella kostnadskalkyler kan hantera den ökade mängden indirekta kostnader som förorsakas av implementation och användning av högteknologi. LÄS MER

 4. 4. Tidsdriven ABC-kalkylering inom tredjepartslogistik : Tillämpningar för att driva produktivitet hos PostNord Logistics TPL i Norrköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Jonas Olsson; [2017]
  Nyckelord :3PL; TDABC; cost model; regression analysis; time study; 3PL; TDABC; kostnadsmodell; regressionsanalys; tidsstudie;

  Sammanfattning : PostNord Logistics TPL AB (PostNord) är en av de största aktörerna inom tredjepartslogistik i Norden. Vid däcklagret i Norrköping står PostNord för logistikaktiviteter i samband med inleveranser, lagring, förädling och utleveranser åt flera återförsäljare. LÄS MER

 5. 5. Strategiska styrmedel i familjeföretag : En studie av familjeföretag i Gnosjöregionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jonna Johansson; Simon Lidåker; [2016]
  Nyckelord :family firm; management accounting and control instruments; strategic management accounting and control; benchmarking; activity based costing; balanced scorecard; professionalization; the region of Gnosjö; the spirit of Gnosjö; familjeföretag; ekonomistyrning; strategiska styrmedel; benchmarking; ABC- kalkylering; balanserat styrkort; professionalisering; Gnosjöregionen; Gnosjöandan;

  Sammanfattning : Familjeföretag är den mest förekommande företagsformen i världen och forskningen kringfamiljeföretag har ökat markant under de senaste årtiondena. I takt med globalisering ochföretagsmässig tillväxt ställs det allt mer krav på företags ekonomistyrning, vilken oftasthar en informell karaktär bland familjeföretag. LÄS MER