Sökning: "Administration i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden Administration i skolan.

 1. 1. Opportunities with Modular Systems in Level Crossings : A Case Study in the Swedish Railway Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Ankaräng; [2023]
  Nyckelord :level crossing; railway; modular system; systems engineering; systems development; plankorsning; järnväg; modulsystem; systemteknik; systemutveckling;

  Sammanfattning : Level crossings are a dangerous part of railways, causing several deaths every year. While the safest solution is to remove crossings altogether using bridges or tunnels, this is complicated and cannot be done on a large scale. Many level crossings will therefore continue to exist. LÄS MER

 2. 2. Weapons service table

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tom Eskilsson; [2023]
  Nyckelord :Portable table; weapons service table; Machine design; Portable workbench.; Portabelt bord; vapenvårdsbord; Maskinkonstruktion.;

  Sammanfattning : One of the weapons used on the Visbykorvett is a machine gun (KSP 88). The machine gun need’s regular maintenance and that is usually done on the floor at shooting platform or the weapon is carried down into the ship to a suitable location. LÄS MER

 3. 3. Villkor och förutsättningar för rektorers beslut kring nyanlända elever. : En fallstudie om beslutsfattande och organisatoriskt lärande i tre kommuner

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Susanne Tistad; [2023]
  Nyckelord :Decision-making; decision-making process; decision; principal; newly arrived student; Beslutsfattande; beslutsprocess; beslut; rektor; nyanlända elever;

  Sammanfattning : During the 2010s Swedish principals received an increased responsibility to make decisions regarding the schooling for individual students. Simultaneously the influx of immigrants to Sweden was high and the responsibility of sorting out housing and schools for the migrants was split between the municipalities. LÄS MER

 4. 4. Kontroversiella frågor - möjlighet eller risk? : En litteraturstudie om kontroversiella frågor på högstadiet.

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Hugo Bergman; Arvid Malm; [2023]
  Nyckelord :Diskussion; kontroversiella frågor; samhällskunskap; lärande; samhällsstudie; skola;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vad det finns för bakomliggande faktorer för lärare att lyfta kontroversiella frågor i klassrummet samt hur lärare undervisar om kontroversiella frågor. Studien är en genomförd litteraturstudie som utifrån tre utvalda databaser undersöker och analyserar olika utvalda akademiska artiklar. LÄS MER

 5. 5. Automating Deployments of Trusted Execution Environments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gidófalvy Gordon Zsolt; [2023]
  Nyckelord :hardware TEE; Intel SGX; AMD SEV; SEV-SNP; automation; configuration management; Ansible; scripting; OS dependency management; automation tooling; system tooling; system administration; hardware TEE; Intel SGX; AMD SEV; SEV-SNP; automatisering; konfigurationshantering; Ansible; skript; hantering av OS-beroenden; verktyg för automatisering; systemverktyg; systemverktyg; systemadministration; hardware TEE; Intel SGX; AMD SEV; SEV-SNP; automatisering; konfigurationshantering; Ansible; skript; hantering av OS-beroenden; verktyg för automatisering; systemverktyg; systemverktyg; systemadministration;

  Sammanfattning : Hardware-based TEEs (Trusted Execution Environments) are gaining adoption and becoming more prevalent in today’s computing landscape. In a cloud-native world, where everything runs on ephemeral compute, having the luxury of experts setting up computation environments before running a workload is no longer a possibility. LÄS MER