Sökning: "Age-management"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Age-management.

 1. 1. Age Management -Nyckeln till ett längrearbetsliv? : En studie om ett hållbart arbetsliv och potentiellaeffekter till följd av en höjd pensionsålder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Berndtson; Louise Kjellin; Anna Melin; [2018]
  Nyckelord :Age Management; elderly workforce; increased retirement age; Age Management; äldre arbetskraft; höjd pensionsålder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor lever idag allt längre. Jämfört med medellivslängden i Sverige som varit ständigt tilltagande över tid har pensionsåldern hållit sig relativt konstant vilket innebär att en pension som tjänats ihop under samma arbetslivslängd nu måste räcka till försörjning av fler levnadsår. LÄS MER

 2. 2. Knowledge is Walking Out the Door: Senior employees’ experiences of knowledge retention

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ellinor Eriksson; Lejla Karamehmedovic; [2016-09-20]
  Nyckelord :Age Management; Knowledge Retention; Situated Learning Theory; Communities of Practice;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Hur förlänger vi arbetslivet? : En kvalitativ studie om äldre arbetskraft inom Luleå kommuns gymnasieskolor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Malin Krutrök; [2016]
  Nyckelord :Age management; age management and workforce; ageing workforce; ageing and work; working ability; Äldre arbetskraft; arbetsförmåga;

  Sammanfattning : Luleå kommun står inför en stor generationsväxling kommande år, där efterfrågan på arbetskraft kommer vara större än utbudet. En allt äldre befolkning gör att de som arbetar måste försörja fler. Om äldre arbetskraft arbetar längre skulle det ge stora effekter på den framtida sysselsättningen och försörjningsbördan. LÄS MER

 4. 4. Age Management : En studie av olika organisationers förmåga att nyttja kompetens i alla åldrar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Christina Munk Hemberg; Joel Rosenlund; [2014]
  Nyckelord :Age Management; Shift of Competence; Generation based leadership; Competence in all ages; ageing population; and demographical changes; Age Management; Kompetensskifte; generationsbaserat ledarskap; kompetens i alla åldrar; åldrande befolkning; demografiska förändringar;

  Sammanfattning : Vi lever längre, är friskare och både kan och vill jobba längre. Företagen och organisationer står inför ett ökande kompetensbehov. Vi inledde denna studie med tro och övertygelse om att en del av företagen skulle kunna utnyttja äldre medarbetare för att täcka en del av sina kompetens- och resursbehov. LÄS MER

 5. 5. Åldersmedvetet ledarskap : en studie om teoretisk innebörd och praktisk tillämpning av Age Management

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jane Tollqvist; [2009]
  Nyckelord :Age Management; Åldersmedvetet ledarskap; arbetsförmåga; demografisk utmaning; åldrande arbetskraft; organisationsrecept;

  Sammanfattning : .... LÄS MER