Sökning: "åldersmedvetet ledarskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden åldersmedvetet ledarskap.

 1. 1. Äldre lärare och förlängt arbetsliv : Rektorers syn på förutsättningarna i den kommunala grundskolan

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Petra Thilman; [2020]
  Nyckelord :ålderism; åldersmedvetet ledarskap; förlängt arbetsliv; lärare; grundskolan;

  Sammanfattning : Med bakgrund i samhällets önskemål om ett förlängt arbetsliv var syftet med uppsatsen att undersöka kommunala grundskolerektorers uppfattning om förutsättningarna för äldre lärare att kvarstå längre i arbetslivet. Tre analytiska frågeställningar besvarades: möjligheter för äldre medarbetare; hinder för äldre medarbetare; samt skillnader i inställningen till att äldre lärare kvarstår längre i arbetslivet, mellan skolverksamheter i en större stad respektive landsbygdskommuner. LÄS MER

 2. 2. Åldersmedvetet ledarskap : en studie om teoretisk innebörd och praktisk tillämpning av Age Management

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jane Tollqvist; [2009]
  Nyckelord :Age Management; Åldersmedvetet ledarskap; arbetsförmåga; demografisk utmaning; åldrande arbetskraft; organisationsrecept;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hållbar arbetsförmåga: En studie av attityder och upplevda förutsättningar hos äldre sjukhusanställda läkare och undersköterskor och deras arbetsgivare

  L3-uppsats,

  Författare :Ulla Werlenius; [2004]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige står inför stora förändringar i arbetslivet i allmänhet och i sjukvården i synnerhet. Detta med hänsyn till stora pensionsavgångar de närmaste åren som innebär att allt färre skall försörja allt fler och en åldersstruktur som i ökad utsträckning kommer att efterfråga sjukvård i större omfattning. LÄS MER