Sökning: "hur arbetar en NGO"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden hur arbetar en NGO.

 1. 1. “We have a lot of thought, thought, thought but do, do, do is another thing” : En kvalitativ studie om frivilligorganisationers arbete för efterlevnaden av barnkonventionen i Argentina

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Daniella Ekarv; Linnéa Persson; [2019]
  Nyckelord :NGO; the Convention on the Rights of the Child; Argentina; NGO; barnkonventionen; Argentina;

  Sammanfattning : Ratificeringen av barnkonventionen i Argentina var en följd av att staten visade ett stort engagemang för att arbeta med att främja mänskliga rättigheter. Detta engagemang berodde till stor del på att Argentina under flera år tidigare hade styrts av en militärdiktatur. LÄS MER

 2. 2. Änkeståndets påverkan : Hur kvinnors levnadssituationer i Vrindavan och Tiruchirappalli påverkas av deras änkestånd

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Felicia Öberg; [2019]
  Nyckelord :Widowhood; Human rights; The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; Oppression; Discrimination; Social groups; Identity; India; Kvinnor i änkestånd; Mänskliga rättigheter; The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; Förtryck; Diskriminering; Sociala grupper; Identitet; Indien;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker levnadssituationerna för kvinnor i änkestånd i städerna Vrindavan och Tiruchirappalli, Indien. Till Vrindavan vallfärdar kvinnor i änkestånd från hela landet och staden beskrivs som en ”änkornas stad”. LÄS MER

 3. 3. “I’VE ALWAYS FELT SINCE I WAS A CHILD THAT THERE IS INJUSTICE, IN LIKE WHEN IT COMES TO MEN AND WOMEN” - En kvalitativ studie om kvinnorättsarbete i Jordanien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Öhrlund; Sara Hector; [2018-12-14]
  Nyckelord :kvinnorättsarbete; Jordanien; respons; arabisk feminism; islamisk feminism;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur arbete för kvinnors rättigheter i Jordanien kan se ut och vilken respons kvinnorättsarbetare vi mött upplever att deras arbete får, samt hur kvinnorättsarbetarna upplever kvinnors situation. Vi genomförde åtta intervjuer med sammanlagt tio informanter, vilka på något sätt arbetar för kvinnors rättigheter i Jordanien. LÄS MER

 4. 4. Elever i lässvårigheter : "En empirisk studie om hur yngre elever arbetar med textbaserade matematikuppgifter"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Cecilia Ngo; Filip Björkqvist; [2018]
  Nyckelord :Matematik; matematiksvårigheter; lässvårigheter; textuppgifter; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att utveckla kunskap om samband mellan yngre elevers läsförmåga och deras arbete med textbaserade matematikuppgifter. Arbetet är baserat på en empirisk studie med inriktning på årskurs 2 och 3. LÄS MER

 5. 5. Inclusion of local actors in Sustainable Development Projects : Evaluation of co-management in Sustainable development projects based in the Bolivian Amazonia

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sebastian Caballero Paz; [2018]
  Nyckelord :Co-generation of knowledge; co-management; local participation; sustainable development;

  Sammanfattning : Sammanfattning  En av utmaningarna för de projekt som arbetar med hållbar utveckling är att mäta och analysera nivån på lokalt deltagande. Lokalt deltagande betraktas som en nyckelaspekt för att genomföra långsiktiga processer som kan bidra till bevarande av ekosystem och även förbättra förhållandena för lokala aktörer. LÄS MER