Sökning: "Alexander Nordström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Alexander Nordström.

 1. 1. Hälsoarbete på företag

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Nordström; Unni Lissmats; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med föreliggande uppsats var att med hjälp av intervjuer kartlägga hur HR-ansvariga och anställda upplevde att hälsoarbetet avseende förändring av hälsobeteenden utfördes på företag med kontorsanställda. Metod Studiegruppen bestod av kontorsanställda kvinnor (N=4) från två olika företag. LÄS MER

 2. 2. Pathfinder : Autonomous Guided Vehicle using Infrared Light

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Oskar Nordström; ALEXANDER AXELSSON; [2018]
  Nyckelord :Mechatronics; Software architecture; Autonomous guided vehicle; Breadth-first Search; Mekatronik; Mjukvaruarkitektur; Autonomt styrt fordon; Bredden-först-sökning;

  Sammanfattning : In the world, research on autonomous navigation vehicles (AGV) is growing by the day. The goal with this project was to create an AGV and explore the possibility of using infrared reflections as a navigational method and how to achieve distinct reflection measurements from a surface. LÄS MER

 3. 3. Koldioxidflöde från mark i sydskånsk lövskog, en jämförelsestudie med avseende på dikeskvalitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Alexander Nordström; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; CO2-flux; deciduous forest; soil respiration; forest drainage; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Att dika skogar till förmån för bland annat bättre tillväxt kan påverka och förändra faktorer som marktemperatur och markfuktighet vilka är de viktigaste faktorerna för markrespirationen och flödet av koldioxid till atmosfären. Markrespirationen svarar för huvuddelen av koldioxidflödet till atmosfären från ett markbundet ekosystem. LÄS MER

 4. 4. Pathfinder : Autonomous Guided Vehicle using Infrared Light

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Oskar Nordström; Alexander Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Mechatronics; Software architecture; Autonomous guided vehicle; Breadth-first Search; Mekatronik; Mjukvaruarkitektur; Autonomt styrt fordon; Bredden-först-sökning;

  Sammanfattning : I världen växer forskning på självgående fordon dagligen.Målet med detta projekt var att skapa ett självgåendefordon och utforska möjligheterna att använda infrarödareflektioner som navigeringsmetod och hur man kanuppnå distinkta mätvärden. Avhandlingen diskuterar ävenmöjligheterna att använda flera prototyper i en störreskala. LÄS MER

 5. 5. Ökad processkvalitet vid tillverkning av handhållna elverktyg med hjälp av tillämpad rotorsaksanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Tommy Nordström; Alexander Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :Root cause analysis; process efficiency; LEAN; power tools; Rotorsaksanalys; processeffektivitet; LEAN; elverktyg;

  Sammanfattning : Atlas Copco is a global Swedish industrial company that develops and manufactures handheld electric and air powered tools. Their customers can be found in the automotive and aerospace industries, industrial manufacturing and maintenance, as well as in vehicle service and maintenance. LÄS MER