Sökning: "Alexandra Laaksonen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexandra Laaksonen.

 1. 1. Ungas engagemang i religion och kristendom : En jämförelse av religiöst engagemang hos unga i Gävle och på Åland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Alexandra Laaksonen; [2012]
  Nyckelord :religion; kristendom; undervisning; enkät; elever; grundskolan; Åland; Gävle; Finland; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att lära av olika religioner i den svenska religionsundervisningen. : Vägledning av religiösa personer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Alexandra Laaksonen; [2010]
  Nyckelord :religion; undervisning; didaktik; intervjuer; elever; grundskolan; gymnasiet; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad religiösa personer anser att elever i den svenska grundskolan och gymnasiet borde lära sig av just deras religion. Undersökningen är inspirerad av Bo Dahlins åsikter om att erfarenheter av andra religioner och kulturer ger eleverna underlag utifrån vilket de kan utveckla egna tankar och reflektioner, men även av Kjell Härenstams tankar om att det kan vara viktigt för elevernas utveckling och fostran att lära sig något av olika traditioner. LÄS MER