Sökning: "Anders Levay"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Levay.

  1. 1. Energieffektivisering av flerbostadshus : Energibesparande åtgärder för Brf Lillåudden 3

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Anders Levay; Olof Roos; [2018]
    Nyckelord :Energieffektivisering; frånluftsåtervinning; värmepump; reducera miljöpåverkan; regleroptimering;

    Sammanfattning : The European Union’s goal for year 2020 aims to reduce the greenhouse gases by 20 % compared to the levels of 1990. This goal can be reached by increasing energy efficiency and renewable energy sources by 20 %. LÄS MER