Sökning: "Olof Roos"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Olof Roos.

 1. 1. Energieffektivisering av flerbostadshus : Energibesparande åtgärder för Brf Lillåudden 3

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anders Levay; Olof Roos; [2018]
  Nyckelord :Energieffektivisering; frånluftsåtervinning; värmepump; reducera miljöpåverkan; regleroptimering;

  Sammanfattning : The European Union’s goal for year 2020 aims to reduce the greenhouse gases by 20 % compared to the levels of 1990. This goal can be reached by increasing energy efficiency and renewable energy sources by 20 %. LÄS MER

 2. 2. Den kommunala identiteten och avsaknaden av gemensammafördelar. : Ett fall av kommunal samverkan mellan Norrköping och Linköping i frågor om de regionalaflygplatserna.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/StatsvetenskapFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Gustav Roos; Olof Gunnarson; [2015]
  Nyckelord :Airport; East Sweden; Implementation; Municipal; Policy network.;

  Sammanfattning : The municipal identities and the absence of shared benefits-A case of municipal cooperationbetween Norrköping and Linköping on issues of regional airports.This is a bachelor thesis concerning airports in the region of Östergötland and policy network cooperation between the municipal Norrköping and Linköping. LÄS MER

 3. 3. Innovation in the Construction Sector

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Roos; Christian Mannesson; [2011]
  Nyckelord :Construction sector; Innovation; Contextual factors; Green Building; Network Theory; CoPS; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis has aimed to describe how the context affect innovation in the Swedish construction industry. The construction industry is considered to be a complex industry, which make it distinctively different that a market of mass-produced goods. LÄS MER

 4. 4. Lean Healthcare - En fallstudie av framgångs- och riskfaktorer vid implementeringen av lean vid Universitetssjukhuset i Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Mannesson; Bernhard Bergström; Olof Roos; [2010]
  Nyckelord :Lean Healthcare; Organisationsförändring; Implementering; Universitetssjukhuset i Lund; Förändringsmotstånd; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den svenska sjukvården står inför en utmanande framtid. De dystra prognoserna om en åldrande befolkning och en mindre skattebas får orosmolnen att samla sig. Kostnaden för vården var 229,5 miljarder kronor under 2007 vilket motsvarar ca 9.2 % av BNP. LÄS MER