Sökning: "Andreas Åberg"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Andreas Åberg.

 1. 1. DIGITAL VISARAVLÄSNING

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik; Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Andreas Åberg; Viktor Åström; [2021]
  Nyckelord :Datorseende; Analoga visarinstrument; Inbyggda system; Hough Transform; Kantdetektering; Gaussian blur;

  Sammanfattning : I modern industrimiljö finns fortfarande en stor mängd analoga visarinstrument. Det är önskvärt att övervaka dessa instrument digitalt vilket medför att kontroll av mätdata kan göras utan att personal behöver vara på plats. På marknaden finns idag ingen aplikation som är utvecklad för att uppfylla denna funktion. LÄS MER

 2. 2. Stokastisk modellering & hantering av maskinhaveri : En fallstudie på Gunnebo Industries

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Alexander Jönsson; Andreas Åberg; [2020]
  Nyckelord :Machine reliability; Stochastics; Modelling; Flow of material; Material management; Statistics; Weibull; Maintenance; Driftsäkerhet; Stokastik; Modellering; Materialflöde; Materialhantering; Statistik; Weibull; Underhåll;

  Sammanfattning : Studien är utförd för att identifiera faktorer som påverkar materialflödet negativt i en tillverkningsindustri. På fallföretaget Gunnebo Industries observerades ett specifikt problemområde med fluktuationer som grundar sig i smidesmaskiners driftsäkerhet. Dessa skapar påföljder som försvårar materialhanteringen. LÄS MER

 3. 3. Överreaktioner på Stockholmsbörsen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Åberg; Henrik Peltomaa; [2019]
  Nyckelord :Overreaction; Fama-French three-factor model; Contrarian strategy; Stockholm Stock Exchange; Överreaktion; Fama-French trefaktormodell; contrarianstrategi; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer vi att undersöka om det förekom överreaktioner på Stockholmsbörsen mellan åren 2002 och 2016. Överreaktioner undersöks genom att bilda vinnar- och förlorarportföljer baserat på tidigare månatliga avvikelseavkastningar. LÄS MER

 4. 4. The Association Between Goodwill Costs and Share Prices : A comparison between the amortization regime and the impairment regime in a Swedish setting

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Andreas Hjalmarsson; Åberg Jens; [2019]
  Nyckelord :goodwill; impairment; amortization; IFRS;

  Sammanfattning : Background: Goodwill activity has been very high in Sweden in recent years. Goodwill is regulated by IFRS 3, which came into effect in 2004. Instead of amortizing the asset over a specific number of years, goodwill should be tested for impairment every year. LÄS MER

 5. 5. The Role of Influencers in Generating Customer-Based Brand Equity & Brand-Promoting User-Generated Content

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Lampeitl; Paulina Åberg; [2017]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Paid Social Media Advertising; Brand Equity; Customer-Based Brand Equity; Brand Equity Dimensions; eWOM; Brand-Promoting User-Generated Content; Social Media; Instagram; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of this study is to examine influencer marketing’s effect on customer-based brand equity and customers’ willingness to post brand-promoting user-generated content. Methodology An integrative mixed method approach, with qualitative pre-study for scale development and a quantitative (n=222) main study, has been applied for testing the communication forms effect on the concepts. LÄS MER