Sökning: "Anna Back"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden Anna Back.

 1. 1. Barnmorskans erfarenhet av levatorpress

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Een; Hanna-Kerstin Olsson; [2019-07-03]
  Nyckelord :barnmorska; förlossningsvård; tyst kunskap; forcerad krystning; levatorpress;

  Sammanfattning : BackgroundLevator pressure is a method that midwives in Sweden use in childbirth care. Levator pressure means that the woman lies on her back with her legs in a flexed position while the midwife enters her fingers in her lower vaginal area, using pressure down and outwards. LÄS MER

 2. 2. TREATMENT EXPECTATIONS AND THEIRIMPLICATIONS FOR LUMBAR FUSION SURGERY ON CHRONIC BACK PAIN

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Anna Warnqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Storuman Forever : Om valet att välja livet på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Anna Ludvigsson; Annika Hedberg Roth; [2019]
  Nyckelord :Urban; rural; social context; family; safety; nature; urban; rural; landsbygd; sociala sammanhang; familj; trygghet; natur;

  Sammanfattning : The subject is life in rural areas and the purpose of the essay is to explore and understand,why a group of women brought up in Storuman, after a while living elsewhere, choose to move back and settle down. The urbanization process where people leave the countryside and move to cities affects the rural everyday life as societies in the countryside are dismantled. LÄS MER

 4. 4. Mental training in opera

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Operahögskolan

  Författare :Anna Pauliina Sairanen; [2019]
  Nyckelord :Mental; training; opera;

  Sammanfattning : I started thinking about mental training in singing quite late in my studies. I had many problems with my nerves when I was at the beginningof my professional studies. I remember having a course for three months that was called ”Performancetraining”. LÄS MER

 5. 5. Patienter och vårdgivares upplevelser av djurterapi inom hälso- och sjukvården : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Axelsson; Johanna Vängman; [2019]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; caregiver; experience; patient; Djurterapi; patient; upplevelser; vårdgivare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: År 1961 upptäckte läkaren Boris Levinson att djur kunde hjälpa människor att knyta an till andra. Upptäckten kom att inspirera terapeuter till att använda djur inom de terapeutiska programmen. Tanken med att involvera djur sträcker sig dock tillbaka till 1800-talet och förespråkades av Florence Nightingale. LÄS MER