Sökning: "Anna Götborg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Götborg.

 1. 1. Lokala delningstjänster En studie av marknadspotentialen för extern aktör att hyra ut prylar nära hemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Götborg; Atosa Bidjary; [2021-06-30]
  Nyckelord :Delningsekonomi; paketskåp; prylar; betalningsvilja; produkt service system;

  Sammanfattning : Klimatfrågan blir allt viktigare i dagens samhälle och initiativen till att råda bot på utsläppblir allt fler. Sedan år 2015 har ett samverkansprojekt, vid namn DenCity, sökt finnaattraktiva och hållbara lösningar för att minimera bilbehovet bland boende i flerbostadshus. LÄS MER

 2. 2. Maskrosen bröt sig väg ändå : En studie av copingstrategier och skyddsfaktorer hos bloggare som skriver om en svår barndom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Roz Götborg; Anna Birkesten; [2013]
  Nyckelord :Coping strategies; risk factors; protective factors; normalization; difficult child-hood; Social Sciences;

  Sammanfattning : As a social worker you often meet children that are exposed to harmful environments in one way or another. Children who grow up in these circumstances could easily be forgotten, there-fore it is vital that these children are brought to attention. LÄS MER