Sökning: "paketskåp"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet paketskåp.

 1. 1. Lokala delningstjänster En studie av marknadspotentialen för extern aktör att hyra ut prylar nära hemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Götborg; Atosa Bidjary; [2021-06-30]
  Nyckelord :Delningsekonomi; paketskåp; prylar; betalningsvilja; produkt service system;

  Sammanfattning : Klimatfrågan blir allt viktigare i dagens samhälle och initiativen till att råda bot på utsläppblir allt fler. Sedan år 2015 har ett samverkansprojekt, vid namn DenCity, sökt finnaattraktiva och hållbara lösningar för att minimera bilbehovet bland boende i flerbostadshus. LÄS MER

 2. 2. SISTA MILEN LEVERANSER : Effektivisering av logistiklösningar med hjälp av eldrivna lastcyklar och paketskåp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Minela Latovic; Angelika Pikus; Parvaneh Pourahmadi; Hager Ramadan; [2021]
  Nyckelord :The Last Mile; E-cargobike; Parcel Lockers; Delivery Process; Delivery Service; Logistics Solutions; Customers ; Sista milen leverans; El-lastcykel; Paketskåp; Leveransprocess; Leveransservice; Logistiklösning; Kund;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett problem med sista mil leveranser är att kunderna sätter höga krav på snabba och bekväma leveranser vilket har bidragit till en ökning av sista mil leveranser under de senaste åren. Införandet av energisnåla och utsläppsfria fordon som el- lastcyklar kan leda till att minska negativa externaliteter i trafiken. LÄS MER

 3. 3. Paketskåp - en lösning på last mile problematiken? En kvalitativ undersökning om paketskåp och dess påverkan på last mile problematiken ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Antbäck; Mikaela Johansson; [2020-06-30]
  Nyckelord :last mile; e-handel; paketskåp; e-handelsföretag;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån ett företagsperspektiv bidra med ökad kunskap och förståelse för paketskåps potential att skapa bättre förutsättningar för en effektivare last mile distribution.Metod: Uppsatsen är en kvalitativ undersökning baserad på kvalitativa och semistrukturerade intervjuer i svenska e-handelsföretag. LÄS MER

 4. 4. Tjänsteinnovationer inom sista milen - En studie av konsumenters inställning till crowdsourcing, paketskåp och smarta lås

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Malin Herlin; Adrian Mårtensson; Christoffer Nydahl; [2020]
  Nyckelord :crowdsourcing delivery; customer value; last mile delivery; parcel lockers; perceived risk; service innovation; smart locks delivery;

  Sammanfattning : Det ständigt växande e-handelssegmentet ställer helt nya krav på transporter inom sista milenleveranser. Sista milen är ofta förknippad med negativa externaliteter som buller, trängsel ochutsläpp och dessutom låg kostnadseffektivitet. Sista milen är därför en del i logistikkedjan somhar stor förbättringspotential. LÄS MER