Sökning: "Erik Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Erik Lundberg.

 1. 1. Anabola hormoners effekt på rörelseapparatens kapacitet hos medelålders och äldre män : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Jonas Svensson; Erik Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Growth hormone; testosterone; hormone replacement therapy; physical function; elderly;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Medelålders och äldre män är en stor patientgrupp inom fysioterapi. Åldrande minskar kroppsliga nivåer av testosteron och tillväxthormon hos denna patientgrupp. Detta kan bidra till försämring av rörelseapparatens kapacitet. LÄS MER

 2. 2. Let's Taco 'Bout Modularity - Investigating the potential fit of modularization in a service context

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Johan Lundberg; Erik Gruvfors; [2018]
  Nyckelord :modularization; service firms; contextual fit; dual competitive advantage; restaurant industry;

  Sammanfattning : Modularization has been shown to be a way for manufacturing firms to escape the dichotomy between efficiency and effectiveness and achieve a dual competitive advantage. The purpose of this thesis is to investigate to what extent modularization can help service firms achieve the same, by looking at contextual factors affecting the fit of a modular system. LÄS MER

 3. 3. Strömshuntskanner

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Erik Jones; Jonas Lundberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Omreglering av den svenska spelmarknaden - en marknadsföringsmässig game changer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aksel Eilard; Erik Månsson; Niklas Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Sponsring; Marknadsföringskanaler; Omreglering; Kundförvärv; Onlinekasino; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur en omreglering av den svenska spelmarknaden kan komma att påverka valet av marknadsföringskanaler och spelbranschens marknadsföringsklimat. Metod: Författarna utgår från kvalitativ metod och arbetar med att söka svar med hjälp av ett induktivt arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Transformationens poetik; En tillbyggnad till Lackalänga kyrka genom en undersökning av lagerverkan som gestaltningsidé

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Martin Jakubowski; [2017]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Arkitektur som har spår av förändring och på olika sätt förmedlar tidens förlopp har ett mångfacetterat djup. De förändringar som sker i byggnader går att avläsa som en ansamling fysiska och mentala lager, vilka genereras i en kontinuerlig och ständigt föränderlig process. LÄS MER