Sökning: "Anna Sörensson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anna Sörensson.

 1. 1. Characterization of discrepancies between manual and automatic segmentation to improve anatomical brain atlases

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Sörensson; [2021-05-10]
  Nyckelord :Medical physics; Anatomical brain atlas; Image segmentation; Image registration;

  Sammanfattning : Purpose: To characterize discrepancies between expert manually segmented brain images fromHammers Atlas Database and automatically generated segmentations of the same images; to decide whether they can be attributed to flaws in the automatic segmentation or in the manual segmentation; and to determine general rules that enable these decisions.Theory: Image segmentation plays an important role in clinical neuroscience and experimental medicine for extraction of information from medical images, and it is a fundamental image processing step in medical image analysis. LÄS MER

 2. 2. Litteratur för alla? : - En litteraturdidaktisk studie om inkluderande textval i dagensheterogena skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Sörensson; Rima Baledi; [2021]
  Nyckelord :inkludering; heterogent klassrum; litterära textval;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att, med hjälp av aktuell forskning, undersöka vilka litteräratextval som kan fungera inkluderande i ett heterogent klassrum. Därtill ämnarkunskapsöversikten svara på de möjligheter som inkluderande litterära textval kan ge i ettheterogent klassrum. LÄS MER

 3. 3. Vilka inlägg skapar engemang på Sociala Medier? : En kvantitativ studie hur företag i klädbranschen genererar olika nivåer av engagemang på instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Rasmus Svensson; Isabelle Björkman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract  Date:                               June 2nd 2021 Level:                               Bachelor, 15HP Institution:   Halmstad University Tutor:      Anna Sörensson Examiner:   Navid Ghannad Title:                 What kind of posts create engagement on social media?                                                A study how companies in the clothing industry generate                                              different levels of engagement on Instagram.  Keywords:       Consumer engagement, Instagram, influencer marketing,                                            Social media marketing, consumer behavior. LÄS MER

 4. 4. Influencers anpassning under Covid-19 pandemin : En kvalitativ studie om svenska influencers kommunikationsstrategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Linnéa Sundsvik; Sozan Kader; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Influencers anpassning under Covid-19 pandemin  Undertitel: En kvalitativ studie om svenska influencers kommunikationsstrategier  Författare: Sozan Kader & Linnea Sundsvik  Handledare: Anna Sörensson  Examinator: Navid Ghannad  Nivå: Kandidatuppsats inom internationell marknadsföring (15 HP), VT-2021  Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse över influencers kommunikationsstrategier har  påverkats under Covid-19 pandemin. samt att möjligtvis vägleda influencers vid eventuella  framtida samhällskriser. LÄS MER

 5. 5. Pensionärens guide till universitetet En magisteruppsats om pensionärer som studerar på Göteborgs universitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Anna Härdig; Anton Wiklund; Louise Olsson; [2016-03-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Om man i hela sitt liv alltid haft något att göra, ett jobb som tagit all tid, hur ärdå övergången till att helt plötsligt vara ledig dygnet runt efter pension? ISverige i dag finns det över två miljoner pensionärer. De blir fler och fler ochhåller sig friskare längre. LÄS MER