Sökning: "Anna Ulvås"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Ulvås.

 1. 1. ”Jag vill ha kontroll” – Gravida förstföderskors beskrivning av kontroll inför kommande förlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Perez Dahlberg; Anna Ulvås; [2019-08-14]
  Nyckelord :förstföderska; förväntning; graviditet; kontroll; kontrollförlust;

  Sammanfattning : Background: Women describe being in control during pregnancy and labour as having support from their partner and the midwife, getting information, sense of control over their bodies and participation. Feelings of being invisible and non-participating lead to loss of control. LÄS MER

 2. 2. Att stå på egna ben – Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser under transitionen från student till yrkesverksam

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Angelica Eriksson; Anna Ulvås; [2010-04-12]
  Nyckelord :sjuksköterska; nyutexaminerad; litteraturstudie; student; faktorer; upplevelse; transition;

  Sammanfattning : Att ta steget från en universitetsvärld till att träda in i en yrkesverksamhet kan upplevas som okänt och den nyutexaminerade sjuksköterskan kan känna av påtagliga skillnader mellan de två kulturerna. Hälso– och sjukvården har idag ett ökat krav på effektivitet som påverkar all sjukvårdspersonal, så även blivande sjuksköterskor. LÄS MER