Sökning: "Annie Sandgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annie Sandgren.

 1. 1. Responsible paper sourcing in a global matrix organised retail company

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Annie Sandgren; [2019]
  Nyckelord :CSR; paper industry; reputational risk; supply network; traceability; försörjningsnätverk; pappersindustrin; spårbarhet;

  Sammanfattning : Pressure from regulation as well as customer demand on responsibly sourced and produced goods and services is greater than ever. IKEA is considered a bench mark company as regards CSR in global supply chains and now a system needs to be put in place to also secure responsible paper sourcing. LÄS MER

 2. 2. Skam - ett sår på insidan.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annie Sjölund; Karin Sandgren; [2010-05-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har valt att belysa skam i den somatiska vården, då vi upplever att det sällan talas om skam som är förknippad med somatisk sjukdom. För att skapa balans i tillvaron och stärka välbefinnandet, den fysiska och psykiska hälsan bör patienten mötas med respekt och värdighet. LÄS MER