Sökning: "Antagonism"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet Antagonism.

 1. 1. SPELA SHORELINE - en diskursteoretisk undersökning av minnesmonumentet över Broder Daniel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Hedvig Ingvarsson; [2023-01-05]
  Nyckelord :Public art; Mass media; Broder Daniel; Antagonism; Discourseanalysis; Roland Barthes;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate the conditions of public art in a contemporary discourseanalysis based on medial sources and social networks, concerning the anonymous citizeninitiative “The Shorelinestone”, also known as the memorial monument of the indieband Broder Daniel. With Roland Barthes Semiotics and Chantal & Mouffe's Discoursetheory, I examine the articulations of different discourses in the field, forming an antagonism eventually illustrating the conditions of public art today. LÄS MER

 2. 2. En fitness-relaterad gens effekt på rörelseaktivitet och kroppsstorlek hos Drosophila melanogaster : Experimentell undersökning av gen CG3598 påverkan på thoraxlängd och rörelseaktivitet hos Drosophila melanogaster

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Fogelström; [2022]
  Nyckelord :Drosophila melanogaster; locomotory activity; gene CG3598;

  Sammanfattning : Optimal fitness ser oftast olika ut för honor och hanar, och denna skillnad kan påverkas av endast en allel. När denna allel däremot ger ena könet en bättre chans att reproducera sig, medan den ger det andra könet en försämrad sexuell fitness. Då talar vi om en sexuell konflikt mellan lokus; en effekt som heter sexuell antagonism. LÄS MER

 3. 3. Functional characterization of sterol regulatory element transcription factors in the biocontrol fungus Clonostachys rosea

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Alma Gustavsson Ruus; [2022]
  Nyckelord :SREBP; Sterol Regulatory Element Binding Protein; Sterol regulatory element transcription factor; INSIG; SCAP; Clonostachys rosea; biological control; hypoxia; antagonism; Botrytis cinerea; Fusarium graminearum; Boscalid; Proline; prothioconazole; Integrated Pest Management;

  Sammanfattning : Phytopathogens account for a large portion of the yield loss in the world today. Developing sustainable strategies to limit their effect for increasing food safety and security is one of important challenge for agriculture and horticulture production systems. LÄS MER

 4. 4. Centerpartiets mittenidentitet : Religiöst beteende i den politiska vardagen

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Stellan Sörensen; [2022]
  Nyckelord :The Centre Party; the broad middle; the middle; politics; political positions; ideological party positions; secular religion; functional religion; Durkheim; rituals; moral community; collective identity; symbolic boundaries; decoupling; policy-practice decoupling; Centerpartiet; den breda mitten; mitten; politik; politiska positioner; ideologiska partipositioner; sekulär religion; funktionell religion; Durkheim; ritualer; moralisk gemenskap; kollektiv identitet; symboliskt gränsarbete; decoupling; policy-praktik decoupling;

  Sammanfattning : Den breda mitten, eller bara mitten, är ett centralt begrepp i Centerpartiets identitet. Trots detta är Centerpartiets sakpolitik inte särskilt positionerad i ”mitten”. Partiet är snarare det mest högerlutande partiet av samtliga riksdagspartier vad gäller ekonomiska frågor. LÄS MER

 5. 5. Materialitetens tolkningspremisser i bevarandet av en samtida konstvärld : Konceptuell dynamik i relation till förgängligheten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Lagerqvist Alidoost; [2022]
  Nyckelord :Conceptual art; preservation; conservation; art museum; Konceptuell konst; bevarande; konservering; konstmuseum;

  Sammanfattning : In this thesis, work has been carried out in order to explore the role of materiality in works of conceptual art – and what possible influence the preservation of such objects might have for their meaning within the context of a modern art museum. The study is divided into three parts, where the initial one examines the concept of materiality, the second part maps the history and complexity of conservation, and the final part is based on three case studies of individual artworks. LÄS MER