Sökning: "Anti-competitive"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet Anti-competitive.

 1. 1. Copyright and Abuse of Dominant Position in EU - Intersection Between Copyright Law and Abuse of Dominant Position in Situation of Refusal of License

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rekha Kumari; [2022]
  Nyckelord :Competition Law; Intellectual Property; Copyright law; Abuse of dominant Position; Intersection between copyright and abuse of dominance; Refusal to licence and Supply; European Case Law; Exceptional circumstance and Essential Facility doctrine.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Where intellectual property such as copyright, patent, industry property and design etc., focuses on the rewards of creative and inventive effort of IP owners and the rightsholders. LÄS MER

 2. 2. Competition and Data Protection Law in Conflict : Data Protection as a Justification for Anti-Competitive Conduct and a Consideration in Designing Competition Law Remedies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Bornudd; [2022]
  Nyckelord :competition law; antitrust; data protection law; GDPR; the charter of fundamental rights; the intersection of competition and data protection law; big tech; abuse of a dominant position; objective justifications; efficiencies; article 102 TFEU; consumer welfare; competition remedies; anonymization; big data; personal data; German Facebook Case; Google Fitbit; konkurrensrätt; konkurrensbegränsning; dataskydd; dataskyddsförordningen; missbruk av dominerande ställning; objektivt rättfärdigande; artikel 102 FEUF; anonymisering;

  Sammanfattning : Competition and data protection law are two powerful regimes simultaneously shaping the use of digital information, which has given rise to new interactions between these areas of law. While most views on this intersection emphasize that competition and data protection law must work together, nascent developments indicate that these legal regimes may sometimes conflict. LÄS MER

 3. 3. Innovativa rebeller på betaltjänstmarknaden - En kritisk granskning av de konkurrensrättsliga effekterna av det andra betaltjänstdirektivet och kommande konkurrensrättsliga behov på betaltjänstmarknaden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Klingberg; [2021]
  Nyckelord :EU Law; Payment Market; Competition Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : One of the most important activities in the financial sector is the provision of payment services. A consequence of the implementation of the Revised Payment Service Directive (PSD2), is that several new enterprises have been able to offer innovative payment solutions, e.g., third party providers. LÄS MER

 4. 4. Shoppa som en ortsbo - En rättsdogmatisk studie om geoblockering på videospelsmarknaden inom EU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rickard Carlsson; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; konkurrensrätt; geoblockering; videospel; immaterialrätt; rättsvetenskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förevarande uppsats ämnar till att granska gränserna för när företag på videospelsmarknaden får vidta geoblockerande åtgärder. Fokus ligger på förbudet mot konkurrensbegränsande avtal enligt artikel 101 FEUF samt tillämpningsområdet för artikel 4.1.b i geoblockeringsförordningen. LÄS MER

 5. 5. På lika villkor? En kritisk granskning av KOS-reglernas tillämpning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Johansson; [2021]
  Nyckelord :konkurrensrätt; konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet; konfliktlösningsregeln; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i 3 kap. 27–32 §§ konkurrenslagen (2008:579) (KOS-reglerna) ska motverka den konflikt som kan uppstå när en offentlig aktör bedriver näringsverksamhet i konkurrens med privata aktörer. Den centrala bestämmelsen i 3 kap. LÄS MER