Sökning: "Anton Esbjörnsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anton Esbjörnsson.

 1. 1. Muslimsk feminism - två perspektiv : En kvalitativ textanalys om hur två muslimska feministiska teologer förhåller sig till den islamiska traditionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anton Esbjörnsson; [2019]
  Nyckelord :Religion; islam; feminism; textanalys; islamisk tradition;

  Sammanfattning : This study examines two Muslim feminist theologians and their approach to the Islamic tradition and the religious sources. The purpose of the study is to examine their presentation and interpretation of the sources from a feminist perspective and to compare their arguments. LÄS MER

 2. 2. Orientalism i Tintin : En kvalitativ textanalys om framställningen av utomeuropeiska kulturer i de svenska översättningarna av fem Tintinalbu

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anton Esbjörnsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Berättelsen om Tintin och hans äventyr har under årtionden varit en populär tecknad serie i Sverige. Många har växt upp med de svenska översättningarna och förundrats över beskrivningen som ges av Tintins resor och möten med andra kulturer. LÄS MER

 3. 3. Att göra islam : En kritisk diskursanalys om islams framställning i svenska uppslagsverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anton Esbjörnsson; [2018]
  Nyckelord :Religion; islam; orientalism; encyklopedia; discourse; Religion; islam; orientalism; uppslagsverk; diskurs;

  Sammanfattning : Under många år har islam som religion varit ett omdiskuterat ämne i Sverige. Det finns många faktorer som påverkar hur vi uppfattar religionen i sin helhet. Beroende på vilket samhälle eller tid vi lever i så kommer uppfattningen att variera och diskurserna kommer att förändras genom detta. LÄS MER