Sökning: "Arvid Gadelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arvid Gadelius.

  1. 1. Påverkar profession och bolagsstorlek aktierekommendationer? : En undersökning om aktierekommendationers utfall påverkas av vem som utfärdar den och storlek på bolaget som rekommenderas

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Arvid Gadelius; Erik Svedberg; [2018]
    Nyckelord :Aktierekommendationer; Analytiker; Journalister; Bolagsstorlek; Beroende aktör; Neutrala aktör; Stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : Aktierekommendationer som publiceras för allmänheten kan tas fram av både analytiker och journalister. Trots att de till synes har samma arbetsuppgifter finns skillnader i hur de arbetar. Analytiker har enligt tidigare studier visat sig kunna vara beroende och således utfärda aktierekommendationer som inte återspeglar verkligheten. LÄS MER