Sökning: "Arvid Gadelius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Arvid Gadelius.

 1. 1. The impact of the global financial crisis on working capital management in Swedish listed firms

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arvid Gadelius; Erik Larsson; [2019]
  Nyckelord :Cash conversion cycle; firm profitability; global financial crisis; ROA; working capital efficiency; working capital management;

  Sammanfattning : This thesis studies the relationship between efficient working capital management and firm profitability, and if the global financial crisis has affected the relationship. Previous literature has presented inconsistent results regarding the impact of working capital management on firm profitability, finding both negative and positive effects. LÄS MER

 2. 2. Påverkar profession och bolagsstorlek aktierekommendationer? : En undersökning om aktierekommendationers utfall påverkas av vem som utfärdar den och storlek på bolaget som rekommenderas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arvid Gadelius; Erik Svedberg; [2018]
  Nyckelord :Aktierekommendationer; Analytiker; Journalister; Bolagsstorlek; Beroende aktör; Neutrala aktör; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Aktierekommendationer som publiceras för allmänheten kan tas fram av både analytiker och journalister. Trots att de till synes har samma arbetsuppgifter finns skillnader i hur de arbetar. Analytiker har enligt tidigare studier visat sig kunna vara beroende och således utfärda aktierekommendationer som inte återspeglar verkligheten. LÄS MER