Sökning: "Att dokumentera krav"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden Att dokumentera krav.

 1. 1. A Tool Prototype Supporting Risk-Based Testing in Agile Embedded Software Development

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Saef Jasem; [2022]
  Nyckelord :Risk-Based Testing; Risk Analysis; Qualitative Research; Risk Management Tools; Design Thinking; Riskbaserad Testning; Riskanalys; Kvalitativ forskning; Riskhanteringsverktyg; Designtänkande;

  Sammanfattning : Risk-Based Testing is a testing approach in software development that involves identifying, analyzing, controlling, testing, and reporting risks. The strategy provides several benefits and helps companies control risks and manage them effectively. LÄS MER

 2. 2. Scaling Apache Hudi by boosting query performance with RonDB as a Global Index : Adopting a LATS data store for indexing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ralfs Zangis; [2022]
  Nyckelord :Apache Hudi; Lakehouse; RonDB; Performance; Index; Key-value store; Apache Hudi; Lakehouse; RonDB; Prestanda; Index; Nyckel-värde butik;

  Sammanfattning : The storage and use of voluminous data are perplexing issues, the resolution of which has become more pressing with the exponential growth of information. Lakehouses are relatively new approaches that try to accomplish this while hiding the complexity from the user. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkring och digitalisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Roula Ayoub; Hylana Al Rfeidan; [2022]
  Nyckelord :BIM 360 field; digitala verktyg; byggbranschen; Skanska; kvalitetssäkring; egenkontroll.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bygg utgör världens största industri och branschen står därför inför stora utmaningar, då projekten förväntas färdigställas med god vinstmarginal samtidigt som det ska levereras med kortare byggtider, byggas med rätt kvalitet och helst till lägre kostnader. Detta ledde till ökade krav på branschen som utvecklades för att säkerställa att alla byggprojekt uppfyller samhällets och beställarens krav på den byggda miljön. LÄS MER

 4. 4. Utvecklarens förutsättningar för säkerställande av tillgänglig webb

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Frida Ahlström; Janni Karlsson; [2022]
  Nyckelord :accessibility; the web accessibility directive; software developer; WCAG; tillgänglighet; tillgänglighetsdirektivet; webbutvecklare; WCAG;

  Sammanfattning : Det har sedan 2019 varit lagkrav att offentliga webbplatser i Sverige skall uppfylla viss nivå av digital tillgänglighet. När den här studien publiceras ska ytterligare EU-direktiv bli nationell lag, vilket kommer att innebära att även privata aktörer berörs av motsvarande krav, däribland banktjänster och e-handeln. LÄS MER

 5. 5. Designing an Aftermarket Head Up Display

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Leo Södergren; [2021]
  Nyckelord :Head Up Display; HUD; Automotive; Road safety; Nomadic device; Optics; Product development; Head Up Display; HUD; Automotive; Road safety; Nomadic device; Optics; Product development;

  Sammanfattning : Road safety is one of the world’s largest challenges. New technologies have made roads both safer, but also more dangerous as people to a greater extent drive distracted. The Swedish startup Consenz AB aims to solve this by creating a hardware/software system of connected Head Up Displays (HUDs). LÄS MER